Hvad er utroskab?

Utroskab kan være mange ting, og det er individuelt, hvor grænsen for utroskab går.

Typisk vil utroskab være, når den ene partner i et parforhold har et hemmeligt følelsesmæssigt forhold til en anden person.

Utroskab er ødelæggende for et forhold. Det kan være svært at acceptere og komme videre, uanset om det resulterer i et brud eller et forsøg på at genetablere forholdet.

Her kan du læse mere om, hvad utroskab er, hvordan det opstår, hvordan du spotter det, og hvordan du kommer videre.

Tegn på utroskab

Utroskab er noget, som de fleste har en holdning til, og vi kender alle én eller flere, som har været udsat for utroskab – og måske har du selv været det, eller har en mistanke om at din partner er dig utro.

Utroskab er tabu i parforholdet, men det er individuelt, hvor grænsen går, og hvad man definerer som værende utroskab.

Hvornår er man utro?

Utroskab kan komme i mange facetter. Der findes ikke nogen egentlig definition på utroskab, da det er individuelt, hvornår man oplever, at ens partner er utro. For nogle går grænsen ved at holde i hånden eller kysse med en anden end ens partner. Andre er af den holdning, at det først er utroskab, når der er sex involveret.

I princippet betyder utroskab, at man ikke er sin partner tro. Der kan være mange måder, man ikke er sin partner tro på – f.eks ved at have hemmeligheder og lyve for hinanden. De fleste er dog enige om, at der skal en eller anden form for fysisk kontakt til, før man kan sige, at ens partner har været utro.

Typisk opstår utroskab, fordi den ene partner mangler intimitet, passion eller lidenskab i forholdet. Det kan være helt okay at flirte med andre, men det kan også være en glidebane, som starter med en uskyldig flirt, der langsomt bygger sig op til et one night stand eller et hemmeligt forhold.

For at komme til sagens kerne, så er det vanskeligt at trække en universel grænse for, hvornår noget kan defineres som værende utroskab.

I de fleste forhold ved man dog, hvor både ens egen og partnerens grænse går. Derfor vil utroskab oftest være, når man overtræder en grænse, som man ikke selv ville acceptere, at ens partner overtræder.

utroskab

Hvorfor opstår utroskab?

Utroskab opstår som udgangspunkt, fordi forholdet over en længere periode er kuldsejlet.

Hvis man ikke får løst de følelsesmæssige udfordringer, der opstår i de fleste parforhold, kan det medføre, at den følelsesmæssige afstand mellem de to partnere bliver for lang. Der kan også være situationer, hvor der er væsentlige forskelligheder i forholdet, hvorfor der vil opstå en uforenelighed blandt partnerne.

Når forelskelsen har lagt sig, vil der opstå en slags klarsyn, hvor partnerens fejl ikke længere er usynlige.

Det er derfor vigtigt at italesætte forskellighederne i et parforhold, så man på sigt kan opbygge et sprog omkring det, der kan føles uforeneligt. Jo længere tid der går, før problemerne italesættes, desto sværere vil det være at imødekomme dem.

Der kan f.eks. opstå en dynamik, hvor den ene part føler sig svigtet og savner kontakt, omsorg og følelsesmæssig forbindelse. Hvis partneren ikke beder om det i starten, eller hvis han eller hun oplever, at det bagatelliseres, kan det med tiden blive en længsel.

Hvis der går lang tid, hvor den ene person ikke får opfyldt sine basale behov i forholdet, kan der opstå en længsel efter et andet menneske, som rent faktisk yder den omsorg for personen, som vedkommende har brug for. Det kan starte som en uskyldig relation, hvor man møder en person, som er god til at lytte.

Med tiden kan det dog også antænde en række andre følelser, hvis ikke man bliver stimuleret i sit parforhold.

Utroskab behøver dog ikke at være en langvarig relation til et andet menneske, som giver en den opmærksomhed, man ikke får i forholdet. Det kan også være et tilfældigt one night stand eller et kys i byen.

Faktum er, at utroskab oftest opstår, fordi den ene part har et behov, som ikke bliver stillet i relationen til sin partner. Det kan medføre, at personen søger denne kontakt hos en anden person på den ene eller anden måde. Utroskaben fungerer dermed som et substitut for det, der ikke fungerer i parforholdet.

Hvordan spotter man utroskab?

Der kan være mange tegn, som indikerer, at der foregår noget, der ikke er, som det burde være.

Typisk vil der opstå en række adfærdsmæssige ændringer, som signalerer, at ens partner holder noget hemmeligt. Dog findes der ikke nogen egentlig opskrift på, hvornår og hvordan man kan se, at sin partner er utro.

De fleste har formentlig en fornemmelse af, at der foregår et eller andet bag kulissen. Måske har man allerede opfanget en række signaler som f.eks. vigende interesse, følelsesmæssig distancering eller manglende kærlighed fra sin partner.

Disse tegn behøver dog ikke at betyde, at ens partner er utro. Det kan også være et udtryk for, at der er noget andet i parforholdet, som ikke fungerer.

For de fleste, som er utro, ændres adfærden dog på flere praktiske og synlige måder.

Herunder følger et par eksempler på, hvilke tegn man bør være opmærksom på, hvis man mistænker sin partner for utroskab. Dog er det væsentligt at være bevidst om, at de ikke nødvendigvis er ensbetydende med, at ens partner rent faktisk er utro eller lider af narcissisme.

Tegn på utroskab kan være:

  • Din partner har mere overarbejde
  • Din partner går oftere i byen
  • Din partner bliver mere tilbagetrukken
  • Din partner holder sin telefon hemmelig
  • Du oplever manglende interesse fra din partner

Det er dog ofte en god idé at tage en snak med sin partner, hvis man mistænker, at vedkommende er utro. Ofte er det bedre at tale om parforholdet, og hvordan man har det, samt hvordan man oplever problemerne, frem for at tolke, fantasere eller konkludere på partnerens adfærd.

Manglen på kommunikation i parforholdet er ofte en del af problematikken.

Derfor vil dialog, ærlighed, tillid, tryghed og åbenhed ofte være blandt de mest centrale emner i parterapi omhandlende utroskab. Her vil fokus være på at rykke parterne tættere på hinanden, så modstridende signaler og meldinger ikke nærer til fantasien om utroskab, såfremt det ikke er tilfældet.

I yderste konsekvens ender nogle med at hyre en privatdetektiv, eller at tjekke hinandens telefoner, computere, kontoudtog og sociale medier. Det kan give svar, men ofte vil det være en uhensigtsmæssige måde at opdage utroskab eller digital utroskab, da det alligevel er for sent.

Det er altid bedre at fange problemerne i opløbet.

Adfærd efter utroskab

Utroskab er en kompleks størrelse, og det er individuelt, hvordan man agerer, efter utroskaben er blevet opdaget.

I nogle tilfælde kan den følelse, som den uskyldige part oplever efter partnerens utroskab er blevet opdaget, sidestilles med et pludseligt dødsfald. For andre kan det være en åbenbaring, som åbner muligheden for at genetablere et ellers kuldsejlet forhold.

Dog er det altid vigtigt, at man forsøger at komme videre efter utroskab.

Det gælder, uanset om man beslutter sig for at forsøge at genetablere forholdet og den manglende tillid, som utroskaben har medført, eller parforholdet afsluttes. Selvom det kan virke svært i situationen, er det muligt at komme videre.

utro

Hvorfor er man utro?

De fleste, der er utro, har ikke nogen egentlig intention om at være utro.

Selvom utroskab ofte opstår i form af sex med en anden partner end den, man er i parforhold med, handler utroskab sjældent om sex.

Når man er utro, er det ofte en reaktion på, at der er noget galt i parforholdet. Det kan være, at der ikke er nok intimitet, manglende nærvær, eller at man ikke får talt ud om sine følelser, men det modsatte kan dog også være tilfældet.

Selvom parforholdet på mange måder synes perfekt, kan der opstå en konformitet, som gør, at det bliver kedeligt. I den forbindelse kan utroskab opstå, fordi den ene part har behov for at mærke en forelskelse, begær, erotik eller en anden følelse, som ikke længere er i det stabile parforhold, som kan synes kedeligt.

Det er derfor vigtigt at fastslå, at der findes mange facetter af utroskab som f.eks. sexafhængighed, pornoafhængighed eller kærlighedsafhængighed.

Det er umuligt at give én definitiv årsag til utroskab. Det sker ofte pga. en eller anden form for længsel hos den partner, som ender med at være utro. Man kan sagtens være i et stabilt parforhold, men blive grebet af en længsel af at leve igen, være intens og interessant for et andet menneske.

Test om du er kærlighedsafhængig

Hvad gør utroskab ved en?

Utroskab er en mangefacetteret ting, men det påvirker begge i parforholdet.

Bliver utroskaben opdaget, vil det typisk have en række smertefulde konsekvenser for den uskyldige part. Også selvom man beslutter sig for at forsøge at komme videre og lægge det bag sig. Det er et alvorligt tillidsbrud, som kan tage mange år at reparere, og i nogle tilfælde lykkes det aldrig.

Den part, som er offer for utroskaben, kan komme i en decideret livskrise. Chokket og sorgen kan i nogle tilfælde sammenlignes med de reaktioner, man oplever i forbindelse med et pludseligt dødsfald. Det kan være vanskeligt at komme sig over.

Tilværelsen kan præges af forvirring og usikkerhed, mens nogle udvikler depression, angst og stress. Alting kan føles kaotisk og meningsløst, da man pludselig mister kontrollen over sig selv, sit parforhold og sit følelsesliv. Det kan føre til andre problemer som eksempelvis overspisning, alkoholmisbrug eller overforbrug af medicin.

Det er derfor vigtigt at tale med en professionel, hvis man oplever disse symptomer som en reaktion på, at ens partner har været utro.

Det er dog ikke kun den uskyldige part, som utroskaben har konsekvenser for.

Den utro partner kan opleve en intens skyldfølelse og konstant dårlig samvittighed, samt opbygge en form for paranoia, fordi vedkommende konsekvent er bange for, at utroskaben bliver afsløret. Utroskab er derfor oftest ødelæggende for begge parter i parforholdet.

Når utroskab bliver opdaget

Når utroskab bliver afsløret, vil det sjældent gå stille for sig. Den svigtede part føler sig ikke alene såret, men har mistet tilliden til sin partner.

Det kan gå ud over hele ens selvopfattelse, samt medføre alvorlige brud på selvtillid og -værd. Den svigtede part er tvunget til at handle og komme med en modreaktion. Og den kan komme på mange måder.

Konsekvenserne ved utroskab sker både på kort og lang sigt.

I mange tilfælde ender det med at ødelægge parforholdet, medmindre begge parter har et oprigtigt ønske om at genetablere forholdet. Det er dog lettere sagt end gjort, da det kommer til at tage lang tid. Det kræver mange kræfter at vende et kuldsejlet parforhold, hvor der har været utroskab involveret.

Derfor bør den svigtede part gøre op med sig selv, hvorvidt vedkommende ønsker, at forholdet for alvor skal komme til at fungere igen.

Nøglen er tilgivelse, og det er lettere sagt end gjort. Tilliden skal genetableres, og det kan være vanskeligt på egen hånd, hvorfor mange søger professionel rådgivning hos en parterapeut.

utroskab

Hvordan konfronterer man utroskab?

Det kan være svært at konfrontere utroskab, da afsløringen kan være traumatisk for begge parter.

Den, som har været udsat for utroskab, føler sig krænket og har en masse følelser på spil. Jalousi, chok, vrede og fortvivlelse er ganske normale følelser, som opstår, når man opdager, at ens partner har været en utro.

Den, der har været utro, bliver også ramt af mange følelser. Oftest vil personen have en voldsom skyldfølelse og en rystet selvforståelse. Det kan føles ubærligt at opleve sig selv som en person, der krænker og forvolder smerte hos sin partner.

Før man konfronterer utroskab, kan det derfor være en god idé at gøre sig nogle tanker om, hvorvidt man ønsker at forholdet skal afsluttes eller fortsætte, selvom det i situationen kan være svært.

Det er ikke sikkert, at parforholdet kan repareres, men det kan alligevel være en god idé at overveje, hvorvidt man ønsker at afslutte eller genopbygge forholdet forud for konfrontationen.

I den efterfølgende fase, når utroskaben er blevet konfronteret, er det væsentligt at tale åbent om, hvorvidt man ønsker at genopbygge eller afslutte forholdet. Hvis forholdet skal genopbygges, skal der foreligge et oprigtigt ønske om det fra begge parter.

Den part, som har været utro, skal udvise tydelige tegn på anger. Den part, som har været udsat for utroskab, skal på sigt være i stand til at tilgive og lægge det bag sig. Det er en langvarig, krævende og til tider smertefuld proces at genopbygge et forhold efter utroskab.

Hvordan kommer man videre efter utroskab?

Man kan enten afslutte eller forsøge at genopbygge et forhold, hvor der har været utroskab involveret.

Livet går videre, uanset hvilken vej man vælger. Det er derfor vigtigt at overveje, om man ønsker at reparere forholdet og finde ind til kernen af problemet. På den måde kan komme videre, eller om man ikke kan se en anden udvej end at afslutte forholdet.

Vælger man at afslutte forholdet, er det vigtigt, at man taler om det. Ikke bare med hinanden, men at den uskyldige part har nogen at tale med.

Det er voldsomt at være offer for utroskab, og hele ens verden bliver vendt på hovedet. De følelser, som opstår i kølvandet på utroskab, kan være vanskelige at håndtere på egen hånd. Derfor bør man sørge for, at man har venner og familie omkring sig, som man kan tale med.

I mange tilfælde kan det også være en god idé at få professionel hjælp til at komme videre, men det afhænger af den individuelle situation.

Vælger man at forsøge at genopbygge forholdet, er det vigtigt, at begge parter er interesseret i det. Ofte handler utroskab om, at længsler og behov gennem længere tid ikke er blevet opfyldt.

Der har været en afstand mellem parret, som kan være opstået på et følelsesmæssigt, kommunikativt eller fysisk plan. Typisk vil det dog være en kombination af alle tre ting, som har skabt den afstand, der er opstået mellem parterne.

For nogle ender utroskab i et brud, mens det for andre bliver starten på et nyt og stærkere parforhold. Hvis forholdet skal genopbygges, kræver det tålmodighed, for det tager tid for parret at bearbejde det enorme tillidsbrud, som utroskab nu engang er.

En parterapeut kan i den forbindelse hjælpe med at skabe et rum, hvor begge parter kan sætte ord på sine følelser, så der på sigt kan opstå en fælles forståelse af situationen.

3 gode råd til at komme videre efter utroskab:

  • Anger og undskyldning: Først og fremmest er det vigtigt, at den person, som har været utro, kommer med en troværdig og oprigtig undskyldning. Alle kort skal lægges på bordet, og detaljerne skal være ærlige. Den utro partner skal angre sin adfærd, undskyldningen skal være uforbeholden. Vedkommende skal tage 100% ansvar for sine handlinger.
  • Samtale og forståelse: Det er vigtigt, at den utro part står til rådighed for samtale. Den person, som har været udsat for utroskaben, vil have et stort behov for at tale det igennem og ventilere sin tvivl, sorg og frustration. Man skal lægge øre og skulder til, selvom der er en stor skyldfølelse forbundet med utroskab. Samtalen skal være konstruktiv, og man skal finde ind til, hvad der har ligget til grund for utroskaben.
  • Bearbejdelse og genetablering: Utroskab kan for mange være en lejlighed til at kigge forholdet efter i sømmene. Når man har fundet ud af, hvorfor utroskaben er opstået, er det muligt at finde ind til kernen af problemet. Det kan være en længsel, et behov eller en manglende tilfredsstillelse. Mange mister sig selv i ægteskabet og lægger spontanitet, behov og lidenskab på hylden til fordel for børn, job, familieliv, praktik og logistik. Parterapi kan være en god måde at komme sig efter utroskab. Her får man mulighed for at genopbygge tilliden og få bearbejdet krisen i trygge rammer.
ikke tro

Hvordan tilgiver man utroskab?

Selvom det kan virke som en umulig opgave, så er det faktisk muligt at tilgive sin partner for utroskab.

Tilgivelse kan i visse tilfælde være den bedste løsning, både for sig selv og sin partner. Det gælder især, hvis der er børn involveret, uanset om man vælger at forsøge at genopbygge eller afslutte forholdet. Hvis utroskab skal tilgives, er det dog essentielt, at de rette forudsætninger er til stede.

Tilgivelse er ikke mulig, medmindre der foreligger et oprigtigt ønske om at tilgive partneren og få forholdet til at fungere igen. Man skal inderst inde tro på, at både forholdet og partneren er værd at satse på, selvom tilliden har været brudt i så alvorlig en grad.

Man skal kunne fornemme på sin partner, at vedkommende angrer af et ærligt hjerte. Er den utro partner tynget af skyldfølelse og fortryder sine handlinger, er det et typisk tegn på, at vedkommende i sidste ende har begået en dum fejltagelse.

Alle begår dumheder, og utroskab er blandt de største, men det er ikke umuligt at tilgive. Samtidig er det vigtigt, at man er i stand til at modtage undskyldningen med ægte tilgivelse.

Man skal beslutte sig for, at man oprigtigt vil tilgive sin partner. Det kan være svært ikke at dvæle i det, men man skal forsøge at se fremad, selvom det kan synes nærmest umuligt. Når man har besluttet sig for at forsøge at genetablere forholdet, skal man lægge det bag sig.

Lad være med at komme med hentydninger og bemærkninger. Tal åbent om utroskaben, hvis der er behov for det. Det er vigtigt, at man forsøger at se fremad, hvis man skal lykkes med at komme videre. Acceptér, at sket er sket, og læg sammen en plan for, hvordan forholdet skal udvikle sig på både kort og lang sigt.

Kontakt MisbrugsSkolen

Udgivet af:

Babar Siddiqi