Pårørende til sexafhængig Kontakt Dansk Sexolog Center!

Det er et enormt følelsesmæssigt pres at være kæreste, partner, ægtefælle eller pårørende til sexafhængige. Der er tillidsbånd, som bliver brudt, og du ender med at miste kontrollen over dit parhold.

Den grænseoverskridende adfærd påvirker dit liv, dit selvværd og din selvopfattelse – og dét kan i mange tilfælde være svært at håndtere på egen hånd. Derfor er det vigtigt at tage ansvar og søge hjælp som pårørende til en sexafhængig.

TEST OM DIN PARTNER ER SEXAFHÆNGIG

Sexafhængighed er en officiel diagnose

Sexafhængighed er en officiel diagnose, som også går under betegnelsen “kompulsiv seksuel adfærdsforstyrrelse”(CSBD) eller hyperseksualitet.

Det er en afhængighed, hvor ens tanker konstant kredser omkring sex, seksuel aktivitet, intimitet, kærlighed og fantasier i en sådan grad, at det påvirker både parforholdet, jobbet og hverdagen i en negativ retning.

Afhængighed af sex er et på én og samme tid meget udbredt fænomen, men også et tabubelagt emne for de fleste mennesker. Det er ofte forbundet med fordomme og skyld, som er mere fremtrædende end ved misbrug af f.eks. alkohol. Ikke desto mindre, har WHO officielt udnævnt sexafhængighed til en diagnose.

Lider din partner af sexafhængighed?

Hvis du har en partner eller en anden person i dit netværk, som du mistænker for at være afhængig af sex, så er der brug for, at vedkommende bliver udredt.

Afhængigheden kan i langt de fleste tilfælde udelukkende brydes ved hjælp af behandling. Til gengæld er der stor sandsynlighed for, at terapi og behandling hos en psykolog vil hjælpe.

Hos Dansk Sexolog Center hjælper vi både afhængige mennesker og pårørende med at komme tilbage til tilværelsen. For at komme i gang med forløbet, skal du i første omgang rette henvendelse til Babar og foretage en tidsbestilling til en indledende samtale, som har til formål at vurdere, hvor omfangsrigt problemet er.

Behandlingen af sexafhængighed er et særligt tilbud, som indeholder både undervisning, individuelle sessioner, parsessioner og psykolog gruppeforløb samt en række skriftlige og terapeutiske opgaver.

Gennem samtaler, rådgivning og terapi bliver der opbygget en fælles forståelse for, hvad der ligger til grund for afhængigheden – og det kan hjælpe med at kurere den.

pårørende til sexafhængig

Vær opmærksom på tegnene på sexafhængighed

Hvis trangen til sex fylder så meget i tilværelsen, at den forhindrer én i at have en normal hverdag, så er det en kraftig indikation på en behandlingskrævende afhængighed. Har du mistanke om, at din partner eller én, du kender, er afhængig af sex, bør du være opmærksom på vedkommendes adfærd og tilstand.

Du bør være opmærksom på følgende tegn på sexafhængighed:

 • Kontinuerligt utroskab og bedrag forbundet
 • Ekshibitionisme
 • Gentagne løgne
 • Manglende lyst til sex i parforholdet
 • Psykiske problemer i seksualiteten
 • Problemer i familien og på jobbet
 • Økonomiske problemer
 • Depression og tankemylder

Mange af symptomerne på sexafhængighed er de samme, som er til stede ved kærlighedsafhængighed og pornoafhængighed. Tegnene kan vise sig på mange forskellige måder, og det vil i stort set alle tilfælde kræve professionel hjælp fra en psykolog eller en sex- og misbrugsbehandler at blive udredt.

En sexafhængig vil typisk benægte omfanget af utroskab og sin afhængighed i øvrigt, ligesom vedkommende vil opleve både skam, skyld og stress.

Alligevel bliver en afhængig person ved med at blive draget mod misbruget. Det er ligeledes almindeligt, at den afhængige udvikler andre psykiske problemer som f.eks. angst og depression.

TEST OM DIN PARTNER ER SEXAFHÆNGIG

Gode råd til pårørende til en sexafhængig

Som pårørende til en sexafhængig vil du opleve at være blevet svigtet og blevet ignoreret gentagne gange.

Typisk vil du opfatte den afhængiges adfærd som et stort problem, før vedkommende selv indser, at han eller hun har brug for hjælp. Det er derfor vigtigt, at du presser på for at få den sexafhængige til at indse sit misbrug.

Som partner til en sexafhængig bør du være opmærksom på følgende:

 • Det er ikke din skyld: Din partners adfærd har intet at gøre med, hvorvidt du er god nok eller ej. Det handler ikke om dit udseende, eller at du ikke er spændende nok i sengen. Det er din partner, der har et problem, og det handler ikke om dig.
 • Du kan ikke kontrollere sexafhængighed: Det er vigtigt at være opmærksom på, at du ikke kan kontrollere din partners sexafhængighed. I stedet skal du hjælpe vedkommende med at komme i behandling.
 • Du kan ikke helbrede sexafhængighed: Ligegyldigt hvor meget kærlighed, du giver din partner, så kan du ikke kurere problemet. Det er kun den sexafhængige, der er i stand til det – og han eller hun har brug for professionel hjælp.

Mange kvinder, som lever i et parforhold med en sexafhængig mand, vil ofte lege med et stykke af vejen. Til at starte med kan det opfattes som lidenskab, men efterhånden vil kvinden typisk føle sig presset til at udleve seksuelle aktiviteter, som overskrider hendes egne grænser – og dét er et problem.

partner til sexafhængig

Pårørende til sexafhængige har også brug for behandling

Det er smertefuldt at være pårørende til en sexafhængig. Tilstanden rammer de pårørende hårdere end de fleste andre afhængigheder, fordi det har at gøre med intimitet, følelser og seksualitet. Ofte påvirker det den pårørende i en sådan grad, at det også kræver behandling.

Hos Dansk Sexolog Center tilbyder vi også behandling til pårørende til sexafhængige.

Vores selvhjælpsgrupper henvender sig til pårørende til personer, der har været igennem et behandlingsforløb. Her vil du møde genkendelse, tillid, fællesskab og accept, som bidrager positivt til helingsprocessen i en vanskelig livssituation.

SE VORES PRISER
misbrugsbehandler

Få hjælp af professionel misbrugsbehandler

Det er ofte den pårørende til den afhængige, som tager initiativet til at søge hjælp, hvis partneren har udviklet sexafhængighed.

Det er i de fleste tilfælde grænseoverskridende, men som pårørende vil du også opleve et konstant følelsesmæssigt pres, som kræver professionel behandling. Vi har et særligt tilbud til dig, som er pårørende til en sexafhængig.

Vi starter behandlingen med en parsamtale med dig og din partner, som er styret af den terapeut, der står for behandlingen af den sexafhængige.

Du kan trygt henvende dig hos os her, hvis du ønsker hjælp til at komme igennem den svære tid og ud af det følelsesmæssige pres, der præger din tilværelse. Vi har forståelse for din situation og det følsomme emne, og vi ved, at det er grænseoverskridende at tage det første skridt – men vi er her for dig.

Kontakt Dansk Sexolog Center