Privat misbrugsbehandling hos MisbrugsSkolen.dk er ikke gratis. Prisen er afhængig af de individuelle forløb der tilrettelægges, alt efter klientens og familiens situation. Du får tilbudt den behandling, der matcher dine behov.

Tilknyttet personale er alle professionelle og uddannet til at arbejde med mennesker/familier der har misbrugsproblemer.
Alle vores forløb er ambulante. Det vil sige, at du bor hjemme og kan passe din hverdag og møder op til samtaler efter aftale. Du kan selv få indflydelse på, hvordan dit forløb planlægges.

Misbrugsbehandling foregår i Holbæk -og i enkelte situationer også i København.

Der er behandlingsgaranti, det vil sige, at senest 7 dage, efter du har henvendt dig, kan du starte i misbrugsbehandling. Hvis vi vurderer at MisbrugsSkolen.dk ikke er tilstrækkelig i din situation, anbefaler vi dig det bedst mulig alternativ behandlingssted for dig og din familie.

For at komme i gang skal du først kontakt MisbrugsSkolen.dk på 5252 6262 og aftale en indledningssamtale. Hvis du har en partner, eller en anden pårørende, så tag gerne vedkommende med.

En indledende samtale tager typisk 1-2 timer og koster 950,- og refunderes ved opstart af en misbrugsbehandling. Hvis samtalen skal foregå i hjemmet, er prisen 950,-/timen + kørselsomkostninger.

Ved eventuel afbrydelse af behandling betales der indskrivningsgebyr på 3.500,- kr. samt 1250,- kr. pr. påbegyndt behandlingsdag. Ved ophør i utide ydes ikke refusion på familie- og pårørende kursus.

Betalingsbetingelser: Alle betalinger sker enten ved at bruge kontanter/mobilepay, eller ved bank overførsel senest dagen før opstart af session. Ved 12 ugers forløb betales hele beløbet ved indskrivningen, eller evt. efter nærmere aftale.

Gratis telefonisk råd og vejledning om misbrugsbehandling på tlf. 5252 6262

Prisen for et 12 ugers intensiv forløb for behandling af et misbrug, efter indledende session og ved samlede betaling, er kr. 29.900 ekskl. lægesamtale, og er fordelt som følger:

FASE 1:

12600 DKK
 • 3 timers møde, 3 gange om ugen i 4 uger.
  Mandag, onsdag og fredag 17:00-20:00

FASE 2:

8400 DKK
 • 3 timers møde, 2 gange om ugen i 4 uger.
  Mandag og fredag 17:00-20:00

FASE 3:

4200 DKK
 • 3 timers møde, 1 gange om ugen i 4 uger.
  Mandag el. Fredag 17:00-20:00

PÅRØRENDE KURSUS:

4700 DKK
 • Pårørende kursus, 3 timers møde, 1 gange om måneden i 3 måneder. Søndag 10:00-13:00

3 MÅNEDERS MISBRUGSBEHANDLING:

29900 DKK
 • Inkl. familie/pårørende kursus

LÆGESAMTALE:

1500 DKK
 • Evt. medicinsk abstinensbehandling og kun efter aftale

Follow-up samtaler:

500 DKK
 • Yderligere sessioner a´ 50 min. efter gennemførelse af 12 ugers forløb

Enesamtaler i Holbæk:

750 DKK
 • Enesamtaler a´ 60 min uden færdiggørelse af af 12 ugers forløb

Enesamtaler i København:

950 DKK
 • Individuelle samtaler a´ 50 min

Parsamtaler i Holbæk:

850 DKK
 • Parsamtaler a´ 75 min

Parsamtaler i København:

950 DKK
 • Parsamtaler a´ 50 min

Samtaler i hjemmet:

950 DKK
 • Samtaler a´ 60 min ekskl. transporttid

Forberedelse til intervention:

3000 DKK
 • 3 familiesessioner

Skriv en mail: kontakt@MisbrugsSkolen.dk med udfordringens art, og du bliver ringet op indenfor 24 timer.