Sexologisk behandling hos Dansk Sexolog Center er ikke gratis. Prisen er afhængig af de individuelle forløb der tilrettelægges, alt efter klientens og familiens situation. Du får tilbudt den behandling, der matcher dine behov.

Tilknyttet personale er alle professionelle og uddannet til at arbejde med mennesker/familier der har brug for hjælp til at kom ud af sexologiske afhængigheder. Alle vores forløb er ambulante. Det vil sige, at du bor hjemme og kan passe din hverdag og møder op til samtalesessioner efter aftale.

Behandling for sexafhængighed og pornoafhængighed foregår både i Holbæk, Århus og Online. Familie/pårørende program foregår derimod i København og online med både familiebehandlere og psykolog.

Et behandlingsforløb hos Dansk Sexolog Center består typisk af:

Indledende samtale
som er på 1-2 timer, hvor problemets omfang vurderes og behandlingsmulighederne præsenteres. Sexafhængighed har stor indflydelse på hverdagen for både den sexafhængige og dennes familie, og derfor vil vi anbefale at partneren deltager her i samtalen, hvis du er i et parforhold.

BehandlingenBehandling af sex/pornoafhængighed forløber over 12 uger med to ugentlige mødesessioner, der hver varer tre til fire timer. Her er der både undervisning, skriftlige og terapeutiske opgaver samt terapi.

Efter behandlingen
anbefales du at deltage i et efterforløb én gang ugentligt i 12 uger, hvor der arbejdes med bl.a. tilbagefaldsforebyggelse og de underliggende problemer.

Det tager mange år at udvikle afhængigheder, og derfor må du ikke forvente helbredelse efter få uger. En succesfuld behandling med gode resultater, for både den afhængige og partneren, varer typisk mellem 6-10 måneder inkl. afhængighedsbehandling med sideløbende pårørende forløb og afslutningsvis med parsessioner.

Der er behandlingsgaranti, det vil sige, at senest 7 dage, efter du har henvendt dig, kan du starte i et forløb. Hvis vi vurderer at Dansk Sexolog Center ikke er tilstrækkelig i din situation, anbefaler vi dig det bedst mulig alternativ behandlingssted for dig og din familie.

For at komme i gang skal du først kontakte Dansk Sexolog Center på 5252 6262 og aftale en indledningssamtale. Hvis du har en partner, eller en anden pårørende, så tag gerne vedkommende med.

En indledende samtale tager typisk 1-2 timer og koster 1800,-Hvis samtalen skal foregå i hjemmet, er prisen 1800,-/timen + kørselsomkostninger

Betalingsbetingelser: Alle betalinger sker ved bank overførsel senest dagen før opstart af en session. Ved et 12 ugers behandlingsforløb betales hele beløbet ved indskrivningen, eller evt. efter nærmere aftale.

Ring gerne for telefonisk råd og vejledning på tlf. 5252 6262

Pris eksempel på et 12 ugers intensiv forløb starter fra kr. 500,-/time.

Alle priser er ekskl. moms, såfremt regningen betales af arbejdsgiver/virksomhed.

Indledende samtale:

1800 DKK
  • Indledende samtale a’ 60-120 min.  

Partnerforløb

9000 DKK
  • Pårørende til sex/pornoafhængige, 16 uger med gruppe / individuelle samtaler / undervisning

Lægesamtale:

1500 DKK
  • Efter aftale / behov

Enesamtaler, studerende:

750 DKK
  • Session a´ 50 min.

Individuel samtale

1250 DKK
  • Enesamtaler a´ 60 min.

Parsamtaler i Holbæk:

1400 DKK
  • Parsamtaler a´ 60 min

Samtaler i hjemmet:

1800 DKK
  • Samtaler a´ 60 min ekskl. transporttid

Forberedelse til intervention:

4500 DKK
  • 3 familiesessioner

Skriv en mail: kontakt@MisbrugsSkolen.dk  med udfordringens art, og du bliver ringet op indenfor 24 timer.