Kærlighedsafhængighed betyder, at du søger kærlighed hos en anden person, men står i skarp kontrast til et sundt forhold ved at være tvangspræget.

Giver du mere, end du får igen, og falder du altid for den forkerte? Er du i tvivl om, hvorvidt du er kærlighedsafhængig, eller vil du have professionel hjælp og støtte til at komme videre med dit liv?

Så står Dansk Sexolog Center klar til at hjælpe dig eller en pårørende tilbage til et liv, hvor du er i fuld kontrol. Vi tilbyder bl.a. ambulant misbrugsbehandling, sexologisk rådgivning og terapi til vores klienter.

Test om du er kærlighedsafhængig

Hvad er kærlighedsafhængighed?

Kærlighedsafhængighed betyder, at du konstant søger kærlighed, nydelse og mening i samhørigheden med et andet menneske. Selvom dette også karakteriserer et sundt forhold, er forskellen, at kærlighedsafhængighed er karakteriseret ved at være tvangspræget og kan have negative konsekvenser til følge.

Problemet er, at du som kærlighedsafhængig overlader ansvaret for egne interesser til en anden person. Selvom kærlighed er kerneelementet i et godt liv mellem to mennesker, vil din egen lykke aldrig afhænge af en anden person. Det er noget, der kommer indefra.

Du kommer til at gå på kompromis med dig selv, og du ofrer dit eget velbefindende for at få parforholdet til at fungere. Kærlighedsafhængighed gør, at du mister din handlefrihed og din livskvalitet. Måske er du inderst inde klar over det, men har svært ved at give slip på kærligheden.

Det er et problem at elske for meget. Det påvirker dine tanke- og adfærdsmønstre samt hele dit følelsesliv. I sidste ende kan det være en besættelse, da formålet med forholdet ikke er at skabe et gensidigt kærlighedsbånd, hvor begge parter elsker og respekterer hinanden.

Der er mange faktorer, som påvirker, hvorfor du bliver afhængig af kærlighed. Frygten for at være alene eller blive afvist kan overskygge dine logiske tanker, hvilket betyder, at dine sunde grænser langsomt bliver udvisket. Du tilsidesætter med andre ord dig selv for at stå til rådighed for en anden person.

Tegn og symptomer på kærlighedsafhængighed

Hvis du kan genkende dig selv i flere af punkterne, er der sandsynlighed for, at du er kærlighedsafhængig – og så er det en god idé at søge professionel hjælp til at bryde det destruktive mønster i dit liv.

Der kan være mange tegn og symptomer på kærlighedsafhængighed – eksempelvis følgende:

Du frygter at være alene

Kærlighedsafhængighed er mange gange forbundet med frygten for at være alene. Måske føler du dig ensom eller keder dig, når du ikke er sammen med din partner. Du frygter at gå fra din partner, fordi du frygter at være alene. Også selvom du i bund og grund ønsker det.

Du tilsidesætter egne interesser

Hvis du er kærlighedsafhængig, tilsidesætter du dine egne interesser i en sådan grad, at det går udover dit velvære. Du vil gøre alt for at bevare forholdet, og du tilpasser dig alle partnerens krav for at undgå afstand. Forholdet kommer først, og det betyder, at du nedprioriterer dit liv i processen.

Du undgår følelsesmæssig afstand

Du forsøger at undgå følelsesmæssig afstand, hvilket afspejler sig i, at du ikke sætter grænser og siger din mening, smiler selvom du er ked af det, undertrykker dine følelser, lyver for at undgå konflikt og glemmer dine egne værdier. Du lytter med andre ord ikke til dig selv og dine tanker.

kærlighedsafhængighed

Du respekterer ikke egne grænser

Hvis du er kærlighedsafhængig, er dit forhold vigtigere end noget andet i hele dit liv. Du lader dine egne grænser blive overtrådt, og du er i nogle tilfælde også villig til at overskride din kærestes ditto for at vise ham eller hende din ubetingede kærlighed.

Du forsøger at gøre din partner afhængig af dig

Du vil typisk iværksætte en række psykologiske manipulationer for at du kan få din afhængighed af kærlighed opfyldt. Eksempelvis ved at du bytter sex for kærlighed, forsøger at gøre din partner afhængig af dig eller at gøre vedkommende jaloux.

Dit forhold gør dig ulykkelig

Formålet med et parforhold er at gøre dig lykkelig gennem ægte kærlighed. Hvis dit parforhold er usundt, vil det ikke være tilfældet. I stedet vil du være ulykkelig, stresset og ked af det. Bliver du i et forhold, selvom det gør dig ulykkelig, er det et tegn på, at du er kærlighedsafhængig.

Test om du er kærlighedsafhængig

Hvordan bliver man kærlighedsafhængig?

Kærlighedsafhængighed er et ubevidst forsøg på at få dækket sine egne problemer og en række basale behov. Typisk vil den kærlighedsafhængige have haft oplevelser tidligt i livet, hvor basale behov ikke er blevet dækket.

Frygten for at miste omsorg, opmærksomhed og kærlighed fra vigtige personer kan med tiden udvikle sig til en afhængighed. Afhængigheden er styret af en frygt, fordi den afhængige tidligt i tilværelsen har lært, at kærlighed ikke er ubetinget, men derimod noget man skal gøre sig fortjent til.

Der kan være mange årsager til kærlighedsafhængighed – eksempelvis følgende:

Du er opvokset i en dysfunktionel familie

Hvis du er opvokset i en familie præget af misbrug, vold, smerte, utroskab, sygdom, følelsesmæssig utilstrækkelighed eller lignende traumatiserende forhold, har du ikke fået opfyldt dine følelsesmæssige behov som barn – og det kan være årsag til kærlighedsafhængighed.

Du har lavt selvværd

Hvis du har lavt selvværd og aldrig rigtig føler dig godt tilpas i dit eget selskab, kan det føre til en følelse af ikke at være god nok til at kunne blive elsket. Det kan med tiden udvikle sig til et behov for at blive elsket af en kæreste, som er så stort, at det bliver det primære formål med forholdet.

Du har ikke fået kærlighed i barndommen

Du har manglet kærligheden i din barndom, og den søger du nu hos en ny partner. Du går på kompromis med dig selv og bøjer dig, selvom det ikke føles rigtigt. Du er sikker på, at du mister din partner, hvis du vil sætte grænser.

Du har været ensom i din barndom

Hvis du har været meget alene eller følt dig ensom og utilstrækkelig i din barndom, kan det udvikle sig til en frygt for at være alene senere i livet. Denne frygt resulterer i, at du udvikler en afhængighed for kærlighed. Når du ikke har en kæreste, bruger du din energi på at finde en.

Er jeg kærlighedsafhængig?

Giver du mere, end du får tilbage, og bekymrer du dig ofte mere om din kæreste end dig selv? Så er der sandsynlighed for, at du er kærlighedsafhængig. Hvis du er afhængig af kærlighed, vil du ofte gå efter partnere, som døjer med forskellige problemer, fordi du føler, at du kan hjælpe dem, selvom du giver mere, end du får.

Når du ikke har en kæreste, føler du dig ikke hel. Du længes efter “den ægte kærlighed”, og du jagter følelsen af forelskelse. Ofte kan du blive så forelsket, at du næsten glemmer både dig selv og den person, du er forelsket i. Når du er i et forhold, glemmer du alt omkring dig, og fokuserer udelukkende på forholdet.

Det kan gå hen og blive en besættelse, hvor du går på kompromis med dig selv, selvom det ikke føles rigtigt. Du har en følelse af, at du mister din kæreste, hvis du siger fra og vil sætte grænser – og du tilsidesætter derfor din omgangskreds for at være sammen med din partner.

Du er bange for at blive forladt, og du vil derfor gøre alt for at undgå konflikter, som kan føre til at forholdet hører op. Din kæreste kan være hyperseksuel eller lide af sexafhængighed og pornoafhængighed. Du er bevidst om det, men du ignorerer det, fordi du er bange for, at en konfrontation vil skabe splid.

Afhængige ser hellere sig selv være i et dårligt parforhold uden gensidig respekt, end at være alene. Ofte vil du være i et forhold med en person, som afviser dig. Det er eksempelvis ikke atypisk, at en kærlighedsafhængig indleder et forhold til en psykopat, sociopat eller en person, der lider af nymfomani eller narcissisme.

kærlighedsafhængighed

Konsekvenserne ved at være kærlighedsafhængig

Hvis du har været udsat for kaos eller uforudsigelighed i løbet af livet, kan det resultere i, at du har en udpræget trang til at have kontrol over de ting, der sker omkring dig selv. På den måde kan du nemmere undgå de negative følelser, som uforudsigeligheden bringer ind i tilværelsen.

Der kan være mange konsekvenser forbundet til kærlighedsafhængighed – eksempelvis følgende:

  • Du føler, at du ikke har gjort dig fortjent til at være lykkelig: Ofte mærker du et behov for at behage andre og tilsidesætte dine egne behov, så du fremstår som et godt menneske. Du tilsidesætter dig selv og dine følelser.
  • Du bebrejder dig selv for din partners dårlige opførsel: Når din partner udviser vrede, smerte, kynisme, humørsvingninger, aggressivitet og manipulation, bortforklarer du det. Du føler, det er dit ansvar, at parforholdet fungerer.
  • Du accepterer din kærestes dårlige træk: Måske bryder du dig i virkeligheden ikke om din partner eller vedkommendes personlighed. Alligevel udviser du kærlighed, fordi du håber, at det ændrer sig med tiden.
  • Du har et stort behov for at føle kontrol: Du føler, at det er nødvendigt at kontrollere mennesker omkring dig, fordi du har oplevet kaos og utryghed i din opvækst. Dit behov for kontrol bliver camoufleret som hjælpsomhed.
  • Du tror, at kærlighed skal gøre ondt: Kærlighed er ofte fysisk og psykisk smertefuldt for den, som elsker meget. Hvis du tror, at nære relationer skal gøre ondt, er der sandsynlighed for, at du er kærlighedsafhængig.

Den adfærd, som mange personer, der lider af kærlighedsafhængighed, finder hjælpende og omsorgsfuld, vil ofte være et forsøg på at undgå følelsesmæssigt ubehag. Den kærlighedsafhængige yder en så stor omsorg for sin partner, at vedkommende tilsidesætter dine egne behov uden at være bevidst om det.

En anden mekanisme er fornægtelse, der fungerer som en måde, hvorpå den kærlighedsafhængige kan beskytte sig selv. Hvis livet har været præget af stærke negative følelser, kan det være nødvendigt at undertrykke sine følelser, så man ikke skal se de uoverskuelige følelsesmæssige reaktioner og oplevelser i øjnene.

Behandling af kærlighedsafhængighed

Det er muligt at behandle kærlighedsafhængighed, men det er vigtigt, at det starter med erkendelse. En person, der ikke selv ved, at vedkommende er afhængig af kærlighed, vil ikke kunne hjælpes. Kærlighedsafhængighed behandles ligesom andre former for misbrugsbehandling gennem terapi.

Ofte vil behandlingen foregå gennem samtaler med en psykolog, terapeut eller selvhjælpsgruppe. Her er det vigtigt at være ærlig med sig selv, og de problemer man møder. Psykologen eller terapeuten kan hjælpe dig med at blive bedre til at rumme dine egne følelser og håndtere lavt selvværd.

SE VORES PRISER

Hvordan foregår behandlingen?

Behandlingen af kærlighedsafhængighed foregår hos en terapeut eller psykolog samt eventuelt i en selvhjælpsgruppe. Her bliver der skabt et trygt rum for terapien, så du bliver i stand til at anerkende og rumme de følelser, du har. Du får hjælp til at identificere uhensigtsmæssige mønstre i tilværelsen.

Terapien bliver tilrettelagt på baggrund af dine behov. Du vil undervejs tilegne dig teknikker og øvelser, som lærer dig at fokusere på dit eget behov. Du får hjælp til at styrke dit mentale helbred og arbejde på at mindske symptomer på eksempelvis depression.

Når du elsker for meget, kan det være svært at identificere de mønstre, du gentager for dig selv. Du vil være opslugt af din kærestes følelser, problemer og behov. I behandlingen får du hjælp til at sætte dig selv i fokus.

misbrugsbehandler

Få hjælp af professionel misbrugsbehandler

Hos Dansk Sexolog Center arbejder vi for FN’s verdensmål nr. 3, der skal sikre et sundt liv og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Det kræver blot, at du tager det første, svære skridt mod mere kontrol over dit eget liv ved at kontakte Babar Siddiqi fra Dansk Sexolog Centeret.

Det er ingen skam at være kærlighedsafhængig, og det er vigtigt at understrege, at det er muligt at genvinde kontrollen.

I fællesskab med dig finder vi frem til, hvad der forårsager din afhængighed – også tilrettelægger vi et personligt behandlingsforløb.

I forløbet vil du tilegne dig en række værktøjer, som hjælper dig til at få styr på dit følelsesliv og bryde de dårlige mønstre.

Kontakt Dansk Sexolog Center