Hyperseksualitet er en tilstand hos mennesker, som er karakteriseret ved unaturlig øget seksuel aktivitet. Ofte i en så intens grad, at det påvirker dagligdagen med mange negative konsekvenser til følge.

Hyperseksualitet er ikke lystbetonet, men derimod drevet af angst og tvangstanker. De seksuelle handlinger bliver udført for at dæmpe denne angst. Læs videre og få yderligere information om hyperseksualitet og unaturlig seksuel adfærd.

Hvad er hyperseksualitet?

Hyperseksualitet, også kaldet “hyperseksuel forstyrrelse”, er en form for sexafhængighed eller seksuel dysfunktion, hvor personens seksualitet ikke bidrager med nydelse, men derimod er styret af angst. Den hyperseksuelle person er desuden så fokuseret på seksuelle aktiviteter, at det påvirker vedkommendes hverdag.

Symptomerne på hyperseksualitet kan komme til udtryk på forskellige måder – eksempelvis ved tvangsmæssig onani, uhensigtsmæssigt brug af pornografi, ekshibitionisme, nymfomani, skiftende affærer og brug af prostitution. Ofte i sådant et omfang, som gør, at arbejde, venner, familie og interesser tilsidesættes.

Man regner med, at der er mellem 1-10 % , som lider af hyperseksualitet, men den faktiske procentdel afhænger af, hvordan man definerer tilstanden. Samtidig vurderer man, at der er omkring fem gange så mange mænd som kvinder, der lider af hyperseksuel adfærd.

Hvorfor opstår hyperseksualitet?

Man ved ikke, hvad der er årsagen til, at man udvikler hyperseksualitet. Undersøgelser peger dog på, at mænd, der lider af unaturlig seksuel adfærd, har haft en tidligere seksuel debut end gennemsnittet, har flere homoseksuelle erfaringer og flere erfaringer med prostitution.

Herudover mener man, at personer, som har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen, har større sandsynlighed for at udvikle hyperseksuel adfærd. I stedet for at undgå sex, er de meget seksuel aktive – dog på en måde, som ikke er drevet af trang, men derimod af angst for at se virkeligheden i øjnene.

Det lyder måske uforståeligt, at seksuelt misbrug kan føre til et stort sexbehov, men på samme måde som kærlighedsafhængighed, digitalt utroskab og sexafhængighed kan hyperseksualitet i nogle tilfælde udfolde sig som en evig søgen efter bekræftelse.

Undersøgelser peger også på, at der er et sammenfald mellem afhængighed og hyperseksualitet. Udløsning og orgasme rummer ophidselse, som er en spændingsstigning i kroppen, der bliver afløst af afslappelse – og det er ofte denne afslappelse, som en hyper- og sexafhængig higer efter.

Når den seksuelle stimulation er højest, bliver negative følelser udvisket, og man opnår en tilstand, hvor hverdagen bliver mindre relevant. Hyperseksuel forstyrrelse kan derfor også opstå efter et misbrug af stoffer, ligesom det kan være et symptom på andre sygdomme som bipolar lidelse, depression og ADHD.

hyperseksuel

Tegn og symptomer på hyperseksualitet

Hyperseksuel adfærd har en række symptomer, som du bør være opmærksom på, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du selv eller en anden er hyperseksuel. Når man stiller diagnosen, er det den samlede mængde seksuelle aktivitet, der er afgørende – bl.a. hvor meget fantasier, planlægning og lignende fylder i hverdagen.

Den hyperseksuelle adfærd indebærer ofte:

  • Flere gange daglig masturbation
  • Pornoafhængighed
  • Etablering af seksuelle kontakter på nettet
  • Opsøger prostituerede samt sex- og swingerklubber
  • Faste og skiftende sexpartnere
  • Utroskab

For både hyperseksuelle og sexafhængige er der tale om så store mængder seksuel aktivitet, at det påvirker dagligdagen og evnerne til at fastholde og pleje relationer som venner, familie, kollegaer og partnere. Mange er derfor ude af stand til at fastholde et parforhold.

Når den seksuelle aktivitet har en hyppighed eller intensitet, som påvirker din dagligdag i en sådan grad, at du foretrækker dit eget selskab frem for andre menneskers – eksempelvis fordi du har et uhensigtsmæssigt behov for masturbation, porno eller skiftende sexpartnere – er det på tide at søge behandling.

Test om du er sexafhængig

Konsekvenserne ved hyperseksualitet

Der er mange konsekvenser ved hyperseksualitet. Typisk vil de variere fra person til person, afhængigt af hvilke seksuelle præferencer vedkommende har. Mange oplever dog, at de ikke kan leve sammen med en samlever eller kæreste, da de hyperseksuelle aktiviteter fylder for meget i hverdagen.

Samtidig kan det være vanskeligt at bevare sit job, fordi det seksuelle univers fylder for meget og fjerner koncentrationen fra arbejdsopgaverne. Det kan lede til, at den hyperseksuelle bliver ude af stand til at møde på arbejde. Den hyperseksuelle vil tilsidesætte de ting, som udgør tilværelsen for andre.

Den hyperseksuelle tilstand er drevet af manglende kontrol, tristhed, lavt selvværd samt den skyld, der opstår, når man trodser almen fornuft for en kortsigtet glæde. Samtidig kan den hyperseksuelle risikere at indgå usunde relationer – eksempelvis med en sociopat, psykopat eller personer, som lider af narcissisme.

Du skal søge hjælp, når du oplever, at du mister kontrollen over din seksuelle adfærd. Når seksualiteten begynder at styre én, og den seksuelle adfærd ikke udelukkende handler om at tilfredsstille sig selv eller at opnå intimitet i sit parforhold, men derimod er drevet af angst og afhængighed.

hyperseksualitet

Behandling af hyperseksualitet

Man behandler hovedsageligt hyperseksualitet med psykologiske metoder, som er baseret på et oprigtigt ønske hos den afhængige om at ændre sin tilværelse. Her arbejder man med motivation, forståelse for tilstandens baggrund samt en bevidsthed om den følelsesmæssige effekt, som misbruget medfører.

Den hyperseksuelle får strategier, som hjælper vedkommende med at håndtere de følelser eller problemer, som ligger til grund for den overdrevne seksuelle adfærd. Herudover kan nogle have gavn af medicinsk behandling – eksempelvis med antidepressiv medicin, som nedsætter sexlysten.

Behandlingsforløbet indeholder undervisning, individuelle sessioner, gruppeforløb samt skriftlige og terapeutiske opgaver og lignende. Det er vigtigt, at man arbejder med motivation på et psykologisk plan, hvis adfærden skal ændres.

Gennem personlige samtaler og terapi opbygger vi en fælles forståelse for, hvad der ligger til grund for den hyperseksuelle adfærd. Det er nødvendigt, at du er bevidst omkring de følelser, der er katalysator for adfærden.

Ofte er det en række bagvedliggende følelser, oplevelser eller problemstillinger, som er årsagen til hyperseksualitet. Hvis behandlingen skal være succesfuld, er det vigtigt at finde frem til de bagvedliggende årsager, som danner grundlag for tilstanden, så man kan finde de rigtige strategier til at ændre adfærden.

Kontakt MisbrugsSkolen

Udgivet af:

Babar Siddiqi