Muslimske stofbrugere er underrepræsenterede i danske misbrugscentre, fordi de kommer fra et miljø, hvor ære, ry og stolthed fylder en del. Kulturen er med til at bidrage til alternative løsninger i stedet for behandling, herunder ægteskab, genopdragelseslejre og vold.

Anders Jønsson og Ikran Abdi Aziz Mohamed

Yasin Yildiz befinder sig på Istedgade i indre København endnu engang. Hans blik er søgende. En mand runder hjørnet. ’Er det nogen, jeg kender?’ spørger han sig selv. ’Kender de mon far?’. Han bliver paranoid, for det er vigtigt, at han ikke bliver set her. Ikke mens han er på den forbudte gade. Ikke mens han er i gang med at ryge det giftige, hvide stof. For der er meget på spil. Familiens ry, deres ære og deres stolthed.

46-årige Yasin Yildiz er én ud af flere muslimer, som er en del af et større mørketal. Der findes nemlig ikke håndfaste oplysninger om, hvor mange muslimer der er i behandling på de danske misbrugscentre. Mange registrer hverken etnicitet eller religion.

I et forsøg på at komme lidt tættere på nogle konkrete tal, har vi taget kontakt til politistationer i Danmarks største byer og kontaktet adskillige behandlingscentre. Ud fra det kan vi se, at muslimske stofbrugere fylder i det offentlige rum og i stofindtagelsesrummene i København, men er særdeles underrepræsenteret i landets misbrugscentre.


Yasin Yildiz arbejder i dag som behandler efter at have været clean i tre år

Kulturelle barrierer, manglende viden og en tro hvor misbrug ikke er tilladt, kan være svaret på, hvorfor så mange muslimske stofbrugere vælger behandlingen fra. Ifølge Babar Siddiqi, tidligere misbruger og i dag behandler hos Tjele Orelund i Holbæk Kommune, er den største frygt at ens misbrug bliver afsløret. At ens forældre finder ud af det. For rusmidler er et stort tabu inden for det muslimske miljø.

’Det er jo en af de tre dødssynder, som man altid snakker om inden for islam. Det er rusmidler, sex uden for ægteskab og svinekød,’ siger Babar Siddiqi.

Andre må helst ikke vide, at ens søn eller datter har et misbrug. Man må helst ikke bevæge sig ud for de her rammer, der er sat for én. ’Det er et kæmpe tabu,’ forklarer Babar Siddiqi. Ordet tabu går igen i de muslimske kredse. Der skal helst ikke snakkes om ens barn i den lokale moské eller i den lokale klub. Problemerne skal holdes inden for familiens fire vægge. De skal ikke løses af andre, heller ikke af behandlere.

Alternative løsninger til behandling

’Familien forsøger at lave deres egen hjemmestrikkede behandlingstiltag som indeholder at blive gift, vold eller sendt til hjemlandet i nogle år. Der er mange strategier,’ siger Babar Siddiqi.

Mohssin Arrakha, som er leder og mentor i konsulent- og mentorvirksomheden Tiponi, har også før stødt på muslimske familier, som finder alternative løsninger.

’Du skal bare giftes,’ siger de, ’så får du det godt, så kan du godt tage dig sammen.’ Altså, hvilket pres er det at ligge på et andet individ?,’ spørger Mohssin Arrakha undrende.

’Det skyldes den manglende viden om, hvad der egentlig sker, og hvad for nogle tilbud der er derude,’ siger han.

I et desperat forsøg på at ’behandle’ Yasin Yildiz, valgte hans far og bror at slå ham for derefter at låse ham inde på hans værelse.

’Min storebror har indespærret mig på et værelse og holdt vagt. Han har sørget for, at jeg fik mad og drikke, men lige så snart jeg fik lov til at komme ud igen, så startede filmen forfra,’ siger Yasin Yildiz

Efter at familiens ’behandling’ fejlede blev der også diskuteret, om han skulle sendes til hjemlandet, Tyrkiet, i nogle måneder, i håb om at han ville få det bedre. Det blev dog aldrig til noget.

Yasin Yildiz fik det ikke bedre, misbruget voksede sig større og skammen over for sig selv og familien fyldte mere i hverdagen.


Stofindtagelsesrum ved Dugnad i indre København 

Inden for husets fire vægge 

At nå et punkt i sit liv, hvor man er helt nede at røre bunden, hvor man dagligt flirter med døden, og hvor man drukner i skammen. Det er noget, de fleste misbrugere kan relatere til uanset etnicitet eller religion. Hvor muslimske stofbrugere skiller sig ud fra andre, er måden, det bliver håndteret på i familien. De forskellige tiltag, der tages. At giftes væk, blive sendt ned til hjemlandet eller at smage enden af en knytnæve.

Flere giftes væk, fordi familien mener, at det giver disciplin. Man har ikke længere tid til stofferne, for nu går alt ens tid til den nye familie. Andre sendes ned til hjemlandet. Det skal fungere som genopdragelse. Men problemet er, at stoffer findes over alt – også i hjemlandet.

’Jeg fandt stoffer overalt, uanset hvor jeg var, jeg har også fundet stoffer i Tyrkiet. Det er ikke noget problem, de er overalt,’ fortæller Yasin Yildiz om sin ferie dernede.

Familiens ære og ry betyder meget i de muslimske miljøer. Kulturen er anderledes. Man vil helst ikke have, at der sladres om ens familiemedlemmer. Derfor forsøger man at rumme alle problemerne i hjemmet.

For mange vil den åbenlyse løsning være at komme i behandling, men manglende viden hos familien og den kulturelle forskel resulterer i at muslimske stofbrugere er underrepræsenteret i landets behandlingscentre. Her kan man stille spørgsmålet, hvorfor søger de ikke hjælp på egen hånd?

Familiesammensætningen er bare anderledes hos muslimske familier. Den tilknytning man har til hinanden, gør at ansvarsfølelsen ikke kun placeres på ens egne skuldre, men hele familien.

’Forældrene kan have en meget stor skyldfølelse. ’Er det et eller andet vi eller jeg har gjort, som ikke har været tilstrækkelig. Har vi fejlet i vores opdragelse?’ fortæller Babar Sidiqqi.

Og det er netop derfor, at problemerne løses internt. Fordi at de mener, at de har fejlet, og nu er det deres ansvar at løse problemet. Det skal ikke løses af samfundet.

Flere muslimske behandlere kan være en løsning

Blandt behandlerne er der enighed om, hvad det største benspænd er: manglende information. Det er manglende forståelse for sygdommen, og her gør familien, hvad de anser som det rigtige for deres børn.

Mohssin Arrakha oplever desuden, at etniske danskere er mere åbne om problemet, og at etniske muslimer gør mere for at holde det skjult.

‘Der er en forskel, i form af at forældrene ikke har samme forståelse som etniske danskere, når det kommer til misbrug. Nok fordi at man er mere åbne omkring det. Hvor at man blandt ikke etniske danskere oftest holder problemer inde i familien. Det skal helst ikke bredes ud.’

Den åbenlyse løsning er, at der skal være flere muslimer, man kan spejle sig i. Så man kan se, at andre er gået igennem det samme, og at professionel hjælp er vejen frem.

Yasin Yildiz har selv følt sig alene, og selvom han ikke tager stoffer i dag, kunne han godt have brugt nogen at spejle sig i dengang, og derfor støtter han forslaget.

‘Det er en god ide, fordi jeg tænker, at man vil være et forbillede for dem. For jeg har det sådan, at der er nogle udlændinge, som er misbrugere, som har en del fordomme om det danske samfund og så videre.’

Det er bare lidt mere nuanceret end det. På den ene side skal man imødekomme andre etniciteter og religioner, og acceptere at de bærer på problemer som etniske danskere ikke gør. Samtidigt skal man ikke automatisk antage, at en muslimsk behandler vil være bedre. Folk er komplekse, og selvom en muslim bærer familien med sig, er det ikke sikkert, at det er det, der fylder mest for lige dem.

Mohssin er enig i den holdning.

‘Det behøver ikke være en muslimsk behandler. Vi skal heller ikke støtte op om, at det kun er Muhammed eller whatever, der kan det her. Jeg har mødt flere etniske danskere, der er langt bedre, end jeg er til mange andre ting, i forhold til at være der for den her sårbare målgruppe. Men der er områder, ja, hvor jeg vil kunne gå ind og gøre det bedre, fordi at jeg kender til kulturen,’ afslutter han.

Fordelen i at møde den samme kultur er tydelig for både Babar Siddiqi, Yasin Yildiz og Mohssin Arrakha. En del af arbejdet er at opbygge tilliden med patienten, og fællesnævneren i kulturen er et stærkt udgangspunkt. Selvom Babar Siddiqi er positivt indstillet og har set folk åbne op for ham på grund af hans baggrund, har han dog også oplevet det præcis modsatte; at folk er blevet skræmt væk.

‘Tænk hvis han kender nogle af dem som jeg kender og det kommer til familien, og hvis nu at jeg nogensinde kommer til at sige det til nogen, og så videre og så videre. Der er nogle der holder afstand, af frygt for om de overhovedet kan stole på mig,’ fortæller Babar Siddiqi.

Etablering af muligt kursus

Babar Siddiqi har en konkret løsning til, hvordan man bedre kan informere de muslimske familier, for mange af problemerne starter der. I 2007 blev der oprettet et kursus, som uddannede nøglepersoner inden for det sundhedsfaglige felt med anden etnisk baggrund inden for afhængighedsproblematikker. Kurset sluttede efter blot otte uger, og han ser gerne, at det oprettes igen.

‘Jeg er helt sikker på, at jeg ville gå den vej. Det er der ikke nogen tvivl om,’ siger Babar Siddiqi.

Anna Overlund, socialordfører i København (SF) ser gerne at problemet undersøges nærmere og at der skabes løsninger der kan favne målgruppen. Dog ser hun ikke nødvendigvis at et ensidigt fokus på religion, som den rette vej, og især ikke i offentlige tilbud.

‘Det kommer også an på, hvilken rolle behandleren skal indtage. For behandleren skal ikke indtage rabbiner-imam rollen men være behandlere. Er man en autoritet, og har en samtale med udgangspunkt i religion så begynder vi netop at bevæge os væk fra sfæren der hedder offentlige behandlingstilbud. Der er jeg ikke så uenig med lovgivningen i,’ lyder det fra Anna Overlund (SF)

Jens-Kristian Lütken (V) i København borgerrepræsentation er positiv overfor forslaget, og han vil gerne være med til at undersøge det nærmere.

‘Der er meget lidt viden om det, og det er meget tabubelagt. Men da jeg sidder i socialudvalget, kan jeg i hvert fald tage det op, og prøve at finde ud af hvor mange der er. Jeg vil se på, om man ikke skal genoplive den her indsats igen,’ afslutter Jens-Kristian Lütken (V).

Nyt kapitel 

Yasin Yildiz kigger rundt på Istedgade. Det er første gang, han har været her, i de tre år han har været clean. Som var det stadig rutine, udpeger han misbrugere og pushere, imens han ruller sin smøg. Gaderne er de samme, stederne er stadig fyldte, og desværre er nogle af menneskerne der stadig. Men Yasin er kommet videre, og han bruger sin egen erfaring til at hjælpe andre som behandler på Kongens Ø i det nordlige Sjælland.

‘Jeg synes, det er et meget givende job, det jeg har. Ikke nok med at jeg giver det, jeg har lært videre, men samtidig udvikler jeg også mig på mange områder. Livet… heh, altså at hjælpe andre mennesker, det er sgu pissefedt. Nu har jeg fået noget af samfundet, nu vil jeg gerne give noget igen. Måske min måde at komme igennem det her, ik’ ogs?,’ siger han med et skævt smil.

I solskinnet og med et smil på læberne, er det svært at se, hvad Yasin er gået igennem – også selvom hjemmerullet til smøgen falder ud af lommen på ham.

Julen kan være meget svær for børn af forældre med et alkoholproblem

For mange tusinde børn er december langt fra en tid, som de ser frem til med glæde.

De er børn af forældre med et alkoholproblem, og for dem minder julepynten og julekatalogerne om frygt, bekymringer og et overansvar.

Det fortæller Babar Siddiqi fra Familieklub Kalundborg, som tilbyder frivillig, gratis, anonym rådgivning og støtte samt hjælp til at få bugt med alkoholrelaterede problemer i familien.

Problemerne i december begynder, når forældrene tænker tilbage på sidste års jul, hvor alkoholen ødelagde det for børnene. Forældrene vil meget gerne give deres børn den bedste jul.

De siger til sig selv, at i år vil de gøre det godt igen for sidste år, og så sætter de sig nogle mål, der er urealistisk høje. De bygger et voldsomt pres op på dem selv, og når man har problemer med alkoholen, udløser det en trang til drikke for at kunne overskue situationen. Her kan den onde cirkel starte fra år til år.

De ramte børns virkelighed bliver helt ændret, når de hører på historier henne i skolen. De føler sig anderledes, når de opdager, at deres familie ikke er som de fleste. Som barn vil man gerne føle sig som en del af et fællesskab. Familieklub i Kalundborg opfordrer derfor de unge til at tale med eksempelvis en bedsteforældrer eller en lærer, for det må aldrig blive børnenes ansvar at få forældrene på ret køl.

Familieklub i Kalundborg, som startede for et halvt år siden, mødes hver onsdag i 10. klassecentret i Kalundborg, hvor der er undervisning, fælles refleksion og hjælp til selvhjælp.

– Familieklubben har en erfaring, der fortæller os at skam, skyld og hemmeligheder er som lagkager. De bliver mindre, når de deles med andre, siger Babar Siddiqi.

Babar Siddiqi har muslimske rødder. Han er tidligere stofbruger, men arbejder i dag som misbrugsbehandler og efterlyser en mere differentieret stofbehandling i Danmark.

AF BIRGITTE ELLEMANN HÖEGH, JOURNALIST

Babar Siddiqi har tidligere været i medierne og peget på et behov for et mere differentieret behandlingssystem. Han kommer fra en muslimsk familie med pakistanske rødder og har selv været alkohol/stofmisbruger fra han var 16 til 31 år. I dag arbejder han selvstændigt som misbrugsbehandler og er også tilknyttet behandlingscenter Tjele. Tidligere har han bl.a. været ansat som terapeut i Jyderup statsfængsel, forskellige ambulante og døgnbehandlingscentre og på Dansk Center vedrørende Alkoholisme og andre Afhængighedssygdomme, hvor han var leder af et kursus med det formål at etablere et korps af nøglepersoner inden for de muslimske miljøer. Det var læger, sygeplejersker, lærere og socialrådgivere, der blev uddannet i afhængighedsproblematikker, men der var ikke økonomisk opbakning til, at de fortsatte gruppen.

Hvorfor lukkede man dit kursus ned?

‘Der er mange, der er gået i gang med forskellige behandlingstiltag for muslimer, men problemet er, at der ikke er opbakning og støtte. Der er desværre lidt modstand, fordi der er nogle politikere, der har nogle forestillinger om, at man skal have samme behandling, ligegyldigt hvor man kommer fra, og hvilken ’sygdom’ man kommer med. Men det holder bare ikke, når vi taler afhængighed, fordi vejen ud af det også handler om respekt for baggrund, kultur, værdier og familieopbakning, og derfor bliver vi nødt til at kigge på, hvordan vi kan hjælpe den her målgruppe bedst.’

Vil du uddybe det?

‘Rusmidler betragtes som en af de største synder i islam, og det betyder, at man som mennesker generelt gør som med andre synder: prøver at skjule dem. Ligesom man gør i danske familier, det bliver bare værre med muslimer.’

Hvorfor er det værre?

‘Det har meget at gøre med, at de største synder i islam bliver gjort op i, hvad det er, vi skal holde os fra. Alt det, der kan skade enten dig eller dine omgivelser, er ikke anbefalingsværdigt. Nogle af de ting, som betragtes som forbudte, er rusmidler og spil om penge. Og er der noget, der skader en selv og ens omgivelser, så er det afhængighed af rusmidler og spil om penge. Netop derfor anser man disse afhængigheder som nærmest utilgivelige. Og når den viden gives med modermælken, så giver det en meget større skamfølelse, for ‘hvordan kan det så være, jeg bliver afhængig af det?’ spørger man sig selv.’

Hvordan oplever du, at muslimske familier håndterer, at deres pårørende har et misbrug?

‘Med magtesløshed, manglende viden og skam over for sig selv, sin tro og sine omgivelser. Det er almindeligt, at familier tænker, at det ikke må komme ud, men skal holdes nede i familien. Og blandt andet, fordi mange muslimers netværk er ret store, kan de være bange for, at de andre tænker, at det er deres opdragelse, det er galt med.’

Men har de her familier ikke den samme viden om afhængighed som det resterende samfund?

‘Nej, det er ikke sikkert, de har viden om, at der skal professionel behandling til, eller har den nødvendige viden og forståelse omkring afhængighed. Det er heller ikke alment kendt blandt danskere, skal man vide. Og uvidende mennesker laver deres egne hjemmestrikkede behandlingstiltag for deres børn.’

Hvad er det for hjemmestrikkede værktøjer?

‘Jeg har både set og prøvet på egen krop og i egen tankegang, at afhængigheden må håndteres med ansvar. For eksempel ved at blive gift. For når man får en kone eller et barn, er logikken, at man nok stopper man med at være uansvarlig og kommer på rette køl. Jeg kender adskillelige aktive mandlige stofbrugere, der ikke har sagt noget til pigens familie i håbet om, at det her bliver anderledes. Og så er det ikke ét, men flere liv, der kommer i klemme. En anden metode er afstraffelse og isolering. Man bliver låst inde, og der er sågar eksempler på, at man har lænket vedkommende til en radiator. Nogle sender deres pårørende på opdragelsesrejser til hjemlandet, hvor de får en anden form for omsorg og kærlighed og kommer væk fra miljøet, for så regner man med, at de er afgiftet, og trangen er væk, når de kommer hjem igen.’

Mener du, at der er grund til, at man etablerer et særligt behandlingstilbud specifikt for muslimske stofbrugere i Danmark?

‘Jeg tror, det vil være godt, hvis man også ansætter behandlere med anden etnisk baggrund. Med mit arbejde som misbrugsbehandler oplever jeg ofte, at mennesker med andre nationaliteter opsøger mig, uanset om de er muslimer eller ej, men alene, fordi der er en genkendelsesværdi i en mand, der ligner dem selv. Så det her med at få skabt tillid i behandlingen er vigtigt – ligesom at tilbyde nogle behandlere, der har en større respekt for religionen, kulturen og baggrunden.’

Hvad er det for samtaler, der er nødvendige at få med en muslimsk stofbruger og familie? Og hvordan adskiller de sig fra den almindelige behandling?

‘Jeg tror, det er vigtigt at inddrage familier. Familierne kan være en stor ressource i behandlingen. Der er desværre sjældent familier inddraget, og årsagen, når det gælder muslimske familier, kan forklares ud fra, at de har en forestilling om, at de ikke bliver forstået af en etnisk dansk behandler i forhold til de problemer, de sidder med. Det kan være samtaler om de generelle problemer i familien og i forhold til troen, skyldfølelse, skam og deres omdømme- det sidder misbrugeren jo også selv med. Så det vil være godt med samtaler om, hvordan begge parter kan mødes igen og skabe tillid til hinanden.’

Er det behandleren eller selve behandlingen, der skal tilpasses?

‘Det kan være en kombination. Nogle misbrugere er blevet så forvirrede omkring deres identitet, at de ikke ved, hvem de skal stole på. For nogles vedkommende vil det være en etnisk dansk behandler, der vækker mistillid, for andre vil det være en muslimsk behandler, fordi de er bange for at blive afsløret i miljøet. Så man kan ikke svare entydigt. Men jeg ved, at der er en stor mangel på uddannede muslimske behandlere på feltet. Dem kunne vi godt bruge flere af.’

Hvorfor er der ikke så mange muslimske behandlere?

‘Det kan der være flere årsager til. Generelt er der ikke prestige i det arbejde, med mindre man selv er blevet mærket af stoffer og har kendskab til, hvorfor det er vigtigt at arbejde på feltet. Skyld og skam spiller selvfølgelig også ind her – samt frygten for misbrugere. For ser man en narkoman, vil man jo gå uden om, og af god grund, fordi en misbruger i almindelighed kan være utilregnelig.’

Hvad er det for stoffer, der generelt benyttes i det muslimske miljø?

‘De stoffer, de kan skaffe. Men det har også noget at gøre med alder, og hvor man kommer fra. For somaliere handler det rigtig meget om khat, mens pakistanere og afghanere ofte bruger heroin og kokain. Hos unge er den generelle holdning, at hash ikke er så farligt, at det ikke er et rigtigt stof, og derfor har jeg set mange tyrkere og arabere ryge hash.’

Jeg har talt med to muslimske stofbrugere i et fixerum, der begge blev vrede, da jeg bragte deres muslimske baggrund på banen. De mente, at det var diskriminerende at fokus skulle være på, at de er muslimer. De mente, at de helt enkelt blot har brug for bedre tilbud til hjælp. Har det noget på sig?

‘Det er et meget fint udtryk for deres skam, når de ikke vil gå ind i emnet. Enten er det, fordi, familien har sagt fra over for dem, eller også har de selv forladt familien, fordi deres indre værdier er røget med afhængigheden. Når muslimske misbrugere mister familien, har de en oplevelse af stor skam, som de har bragt over familiens ære. Derfor er det forståelig, at de ikke vil tale om emnet. Og så skal man huske, at aktive misbrugere ikke er i stand til at behandle sig selv. De vil ikke have en chance for at vide, hvad de skal gøre. Vidste de det, ville de ikke være i misbrug! Og så bliver jeg nødt til at nævne, at der ikke er nogen mennesker, der har lyst til at være anderledes end andre, så de bliver ramt på nogle områder, som er smertefulde. Så det undrer mig ikke, at de reagerer sådan.’

Babar Siddiqi har har pakistanske rødder og kom til Danmark med sine forældre i 1979, da han var 11 år. Han er vokset op i et muslimsk hjem på Østerbro i København. Han arbejder i dag som misbrugsbehandler og familierådgiver med flere uddannelser bl.a. som CIAC (Certificeret International Addiction Counselor), NLP Coach, Psykoterapeut m.fl. Gennem mange år kæmpede han selv med et misbrug, sin tro og sin familie.

Siden år 2000 har han arbejdet, både professionelt og som frivillig, med at hjælpe misbrugende og deres familier som er fanget af afhængigheden.

4. september 2012, Ritzau

Nu indledes den første oplysningskampagne om misbrugsproblemer i indvandrermiljøer

Ludomani, misbrug af stoffer, medicin og alkohol er tabu i mange indvandrerfamilier. Derfor indledes der nu for første gang en oplysningskampagne om misbrug blandt etniske minoriteter, skriver Kristeligt Dagblad.

Kampagnen er tilrettelagt af den private organisation Dansk Center vedrørende Alkoholisme og andre Afhængighedssygdom. Centret vil i første omgang uddanne 12 nøglepersoner blandt pædagoger, socialrådgivere og frivillige med etnisk minoritetsbaggrund, der skal være med til at udbrede kendskabet til misbrug i indvandrermiljøer.

Der findes ingen nyere undersøgelser af problemets omfang, men en ny undersøgelse fra Center for Rusmiddelforskning viser, at 15-18-årige med indvandrerbaggrund har lige så høj risiko for at udvikle et stofmisbrug som danske unge.

Til gengæld har de noget mindre risiko for at blive afhængige af alkohol.

– Vi ved fra vores arbejde, at der blandt voksne indvandrere er et problem med mange former for misbrug, men ofte er emnet omfattet af stor berøringsangst, siger leder Helene Kemp fra centret til Kristeligt Dagblad.

– Misbrug af spil, rusmidler eller medicin er så skamfyldt, at skammen alene gør det vanskeligt at tale om problemerne. Vi vil uddanne ambassadører, som kan udbrede budskabet om, at misbrug er en sygdom, der kan behandles, siger hun.

Misbrugskonsulent Babar Siddiqi, der selv har muslimsk baggrund, skal lede kurserne, og han forklarer, at traditioner og æresbegreber i mange tilfælde sætter en stopper for, at misbrugere i især muslimske familier får relevant hjælp. – Det er forbudt at drikke ifølge Koranen. Derfor betragtes det som et angreb på vedkommendes tro og værdier at stå med et afhængighedsproblem, og man er bange for at miste prestige og hele familiens ære, siger Babar Siddiqi.

2012, Britta Søndergaard

Min familie talte overhovedet ikke om mit misbrug, siger 44-årige Babar Siddiqi, der for 12 år siden gik i behandling for sin afhængighed. Han skal nu uddanne nøglepersoner, som skal bryde tabuet omkring misbrug blandt indvandrere

Dansk-pakistanske Babar Siddiqi var 15 år, da han første gang smagte alkohol. Han blev hurtigt mere end almindeligt glad for de våde varer, og i løbet af få måneder udviklede han en egentlig afhængighed.

Men hans tiltagende forbrug af øl og spiritus var ikke noget, der blev talt åbent om i familien. Da han senere blev selvstændig i tele-marketingbranchen, fortsatte han sit misbrug, samtidig med at han passede sit job.

I mange år levede jeg et dobbeltliv i forhold til min familie. I perioder kunne jeg drikke tæt, men jeg forsøgte at holde det hemmeligt. Min familie talte indbyrdes om, hvad der var galt med mig. Men jeg blev aldrig konfronteret med alkoholproblemet. Flere gange, hvor jeg var led og ked af mig selv, tog jeg på sommerferie i udlandet for at få en pause. Men da jeg kom tilbage, var problemerne de samme, fortæller den i dag 44-årige Babar Siddiqi, der tog beslutningen om at gå i behandling i 2000.

I dag er han den eneste muslim i Danmark, der har taget uddannelsen som international misbrugskonsulent, og i løbet af det kommende år skal han uddanne nøglepersoner, som kan udbrede kendskabet til misbrug og mulighederne for behandling, hvad enten det drejer sig om stoffer, alkohol eller ludomani.

Babar Siddiqi fortæller, at hans egen historie er typisk. Blandt muslimske familier er der en stor benægtelse af især alkoholmisbrug på grund af Koranens forbud mod at drikke.

I mange familier siger man: Muslimer drikker ikke. Hvis man siger til en person. Du drikker, så vil det ofte blive opfattet som et anslag mod selve den muslimske identitet. Man vil ikke italesætte misbruget, og hvis der er alkoholproblemer i familien, er holdningen ofte, at det ikke må komme ud til omverdenen. Problemerne forbliver en hemmelighed i familien, forklarer Babar Siddiqi. Han fortæller, at mange familier forsøger at løse deres børns stof- eller alkoholmisbrug ved at sende dem på genopdragelsesrejse i hjemlandet.

Mens de er hos familien i hjemlandet, er der ikke noget misbrugsproblem, for de har ikke adgang til rusmidler. Men de problemer, der ligger til grund for misbruget, bliver ikke løst, og når de kommer tilbage til Danmark, er situationen den samme som før, og de falder tilbage i misbruget.

En anden udbredt løsningsmodel er, at familien arrangerer et ægteskab for den misbrugende.

Ofte er det tavse budskab til ægtefællen: Vær nu sød og rar, så din mand eller kone holder op med at drikke. Og man gør på den måde ægtefællen ansvarlig for, at misbruget stopper. Familien betragter drikkeriet som en dårlig vane. Men vi, der arbejder med misbrug, ved jo godt, at afhængighed er en lidelse, der kræver behandling, siger Babar Siddiqi. Han understreger, at afhængighed i indvandrermiljøer har mange ansigter.

Blandt kvinder er det udbredt med misbrug af slankepiller og medicin, og hash er meget almindeligt blandt unge mænd. I nogle etniske grupper er ludomani meget udbredt. For nylig holdt jeg selv oplæg for 40 kvinder med flygtningebaggrund. Næsten alle gav udtryk for, at de var blevet afhængige af nervemedicin.

Benægtelsen af misbrug betyder også, at nogle forsøger at løse deres misbrugsproblem med mange hjemmestrikkede behandlingsmetoder, som er lige så uduelige som hvis man får trukket en tand ud når man har ondt i maven.

Babar Siddiqi håber, at uddannelsen af frivillige, der kan sætte misbrug på dagsordenen i indvandrermiljøer, er et første skridt til at bryde tabuet og tale åbent om problemet.

Vi skal også ruste nøglepersonerne til at forklare, at misbrug er en sygdom og ikke noget, der bare går væk, selvom man bliver gift eller sendt tilbage til hjemlandet. Og så håber vi, at vi kan være med til at fjerne den skam og skyld, der omgærder afhængighed.

VIDEN FORPLIGTER !

og det er netop baggrund for initiativet: MisbrugsSkolen.

VIDEN FORPLIGTER !

“De bagvedliggende problematikker for misbrug i indvandrerfamilier er meget indviklede. Samtidig sætter skam og ære ofte en stopper for, at misbrugere i muslimske familier får hjælp”