Undersøgelser viser, at alkoholproblemer koster samfundet op imod 10 milliarder kroner –hvert år. Hvis der handles i blinde, når man støder på et alkoholproblem, bliver regningen ikke mindre.

Godt 70% af virksomheder i Danmark har efterhånden udarbejdet alkoholpolitikker. Desværre i 2/3 af tilfældene indeholder en alkoholpolitik ikke konkrete bud på, hvad proceduren er, når der opdages et alkoholproblem hos en kollega. I langt de fleste tilfælde får medarbejderen advarsler, for til sidst at blive fyret -ikke altid grundet synligt alkoholforbrug men grundet manglende effektivitet, fravær etc.

Arbejdspladser kan være tilbøjelige til at være afventende, når de får mistanke om et misbrugsproblem hos en medarbejder. Oftest er der en misforstået opfattelse af, at alkoholproblemer er en privat sag.

Alle erfaringer viser at arbejdspladsens opbakning er afgørende. Et vellykket behandlingsforløb er nemlig større, når det er arbejdspladsen, der henviser til behandling, end når det f.eks. er egen læge. Der går i gennemsnit 10 år, før mennesker med misbrugsproblemer søger hjælp. Det er nødvendigt, at vi alle reagerer, når vi får mistanke om et misbrugsproblem.

Der findes efterhånden en bred vifte af bud på, hvordan et alkoholproblem kan løses. Der findes også mange teorier om hvad alkoholproblemer skyldes og hvad alkoholisme er, hvilket afspejles i de forskellige behandlingstilbud.

Både offentlige og private virksomheder forbedrer, løbende, det psykiske arbejdsmiljø gennem forskellige tiltag på arbejdspladser. Erfaringer viser dog at mange stadig lider af berøringsangst, på trods af at arbejdsmiljøet påvirkes negativt af ydre faktorer, der umiddelbart – og misforstået – hører under privatlivets fred.

MisbrugsSkolen tilbyder bl.a. foredrag, fyraftensmøder og temadage på virksomheder. Et af målene er, at bryde tabuet og fastholde en medarbejder med alkoholproblem på arbejdspladsen.

I stedet for at udskifte medarbejderen, der måske har kostet arbejdspladsen en mindre formue i oplæring, uddannelse, opkvalificering etc., er det altid en god ide for arbejdsgiveren, økonomisk såvel som menneskeligt, at gå en anden vej.

Alkoholproblemer koster, dagligt, arbejdspladser store summer. Det kan handle bl.a. om arbejdsulykker, hyppigt fravær, fatale fejl i udførslen af arbejdet, humørsvingninger, psykiske lidelser og generel manglende effektivitet.

Er fyring så den bedste løsning, når der er et misbrugsproblem? Det mener vi ikke.

Sygedage på grund af alkohol

Danskerne har 370.000 sygedage hvert år på grund af alkohol. Det viser tal fra Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning.

Når der justeres for BMI, rygning og fysisk inaktivitet, er der blandt personer, der overskrider Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse for alkoholindtag, eller blandt personer med en alkoholrelateret diagnose, i Danmark årligt ekstra omkostninger på 7,7 mia. kr. pga. tabt produktion. (Sygdomsbyrden i Danmark RISIKOFAKTORER. Sundhedsstyrelsen, 2016. Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet)

Ved et skadeligt alkoholforbrug er der 3 veje at gå for vedkommende:

 • Fortsat skadeligt alkoholforbrug -på trods af stigende negative konsekvenser
 • Kontrolleret alkoholforbrug
 • Afholdenhed

Kontrolleret alkoholforbrug virker altid mest tillokkende hos de fleste med et alkoholproblem, men er det også altid en realistisk og vedvarende løsning? Ikke for alle.

MisbrugsSkolen tilbyder oplæg/kurser som bl.a. belyser:

 • Hvorfor tale om alkoholforbrug – for hvem det ikke giver problemer
 • Hvornår er et alkoholforbrug et alkoholproblem
 • Hvilke signaler peger mod et skadelig alkoholforbrug/alkoholmisbrug
 • Hvornår kan et alkoholforbrug kontrolleres og hvornår er der brug for total afholdenhed
 • Udarbejdelsen af Rusmiddelpolitik
 • Intervention -Kunsten af at hjælpe når hjælpen ikke ønskes
 • Hvilke behandlingsmuligheder er der & hvilke tilbud passer til hvem
 • Antabusbehandling, Dagbehandling og Døgnbehandling for alkoholmisbrug
 • Økonomi og lovgivning

Desuden tilbydes Kurser og efteruddannelser for medarbejdere i offentlige og private virksomheder, Kommuner og Jobcentre, Sundhedspersonale, Pædagoger, Psykologer og andre professionelle i en helhedsorienteret viden om alkoholforbrug, alkoholskader/alkoholmisbrug og afhængighedens psykologi.

viden forpligter

VIDEN FORPLIGTER !

og det er netop baggrund for initiativet: MisbrugsSkolen.

VIDEN FORPLIGTER !

Misbrugsproblemer ? Kontakt os:
Email: kontakt@misbrugsskolen.dk
Telefon.: 5252 6262

Anbefaling

Jeg deltog i et netværksmøde, om samarbejde mellem jobcentrene i Kalundborg, Odsherred og Holbæk og a-kasserne / faglige sagsbehandler og konsulenter.

Til mødet havde vi indbudt Babar Razi Siddiqi til, at give et oplæg om alkohol og misbrug. 

Med afsæt i misbrug og afhængigheder gennemgik Babar Razi Siddiqi de symptomer som bl.a. kan være med til at synliggøre problemer med misbrug. Det skal nævnes, at Babar Razi Siddiqi ikke alene snakker ud fra en teoretisk viden, men også fra egen erfaring om hvordan en given situation, kan udvikle sig til afhængighed og misbrug.  

At der i Danmark er 860.000 der er storforbruger af alkohol, At 585.000 har et skadeligt misbrug. 

Gennemgangen og de facts og oplysninger som Babar Razi Siddiqi på en levende og oplysende måde redegjorde for, var såvel lærende og især tankevækkende i forhold til de oplevelser som vi i hverdagen kan komme ud for i forbindelse med medarbejdere / borger, har en adfærd der peger på et misbrugsproblem. 

Jeg kan hermed, give mine bedste anbefalinger af Babar Razi Siddiqi indlæg om misbrug og afhængighed. Som jeg i forhold til sagsbehandler i A-kasser, fagforeninger og jobcentre kun kan anbefale, som giver et meget mere nuanceret billede og dialog omkring hvordan den enkelte sagsbehandler bliver bedre til at tage en snak om problemstilling, og får viden om hvordan der kan arbejdes videre med at hjælpe det enkelte medlem og borgeren m.v. 

Med venlig hilsen

Hans Kristian Jensen

Konsulent f. LO sektionerne Roskilde , Holbæk-Odsherred og Kalundborg

Der er professionel hjælp at hente -Står du med en medarbejder, der har et alkoholproblem, kan du ringe til MisbrugsSkolen på telefon 5252 6262 og få gode råd om, hvordan du griber problemet an på din arbejdsplads.