DANSK SEXOLOG CENTER ARBEJDER FOR VERDENSMÅL NR. 3:

SIKRE ET SUNDT LIV FOR ALLE OG FREMME
TRIVSEL FOR ALLE ALDERSGRUPPER

Delmål 3.4.

Inden 2030 skal tidlig dødelighed, som følge af ikke-smitsomme sygdomme, reduceres med en
tredjedel gennem forebyggelse og behandling, og mental sundhed og trivsel skal fremmes.

Delmål 3.5.

Forebyggelse og behandling af rusmiddelmisbrug, herunder narkotikamisbrug og skadelig brug
af alkohol, skal styrkes.

Delmål 3.7.

Inden 2030 skal der sikres universel adgang til seksuelle og reproduktive sundhedsydelser,
herunder familieplanlægning, oplysning og uddannelse, og integration af reproduktiv sundhed
i nationale strategier og programmer.

FN’S VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING BLEV VEDTAGET AF VERDENS STATS- OG REGERINGSLEDERE PÅ FN TOPMØDET I NEW YORK DEN 25. SEPTEMBER 2015. DET MARKEREDE EN HIDTIL USET AMBITIØS OG TRANSFORMATIV UDVIKLINGSDAGSORDEN. MÅLENE TRÅDTE I KRAFT DEN 1. JANUAR 2016 OG SKAL FREM TIL 2030 SÆTTE OS KURS MOD EN MERE BÆREDYGTIG UDVIKLING FOR BÅDE MENNESKER OG PLANETEN, VI BOR PÅ.

FN’S 17 VERDENS MÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

FN’S VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING BLEV VEDTAGET AF VERDENS STATS- OG REGERINGSLEDERE PÅ FN TOPMØDET I NEW YORK DEN 25. SEPTEMBER 2015. DET MARKEREDE EN HIDTIL USET AMBITIØS OG TRANSFORMATIV UDVIKLINGSDAGSORDEN. MÅLENE TRÅDTE I KRAFT DEN 1. JANUAR 2016 OG SKAL FREM TIL 2030 SÆTTE OS KURS MOD EN MERE BÆREDYGTIG UDVIKLING FOR BÅDE MENNESKER OG PLANETEN, VI BOR PÅ.

FN’S 17 VERDENS MÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING