Er du, eller din partner, bekymret over dit behov for sex og porno? Besvare disse spørgsmål så ærligt som muligt. Skriv din mail, så du kan få tilsendt en vurdering af hvor du ligger på afhængighedsskalaen.

Er du

Er du

Sæt kryds ved en, eller flere, af følgende muligheder

Venligst svar på følgende spørgsmål. Sæt gerne flere kryds.

Jeg har læst og forstået Samtykkeerklæringen

Din Email