Mennesket har i mindst 10.000 år kendt til alkohol, og det er i dag Verdens suverænt mest anvendte rusmiddel. De gamle egyptere mente, at guden Osiris skænkede øllet til mennesket, og de var i stand til at brygge i hvert fald 17 forskellige slags øl. I Kina har man fundet vinbeholdere fra omkring 7000 før vor tidsregning. Her brugte man vin til alt fra offergaver ved religiøse ceremonier til stimulans, før man gik i krig.

I dag bruger man i høj grad stoffet, alkohol, ved festlige lejligheder; men kan man overhovedet kalde alkohol et ’stof’? Hvis alkohol er at betragte som et stof, skal det så forstås på samme måde som hårde stoffer – fx kokain – eller er betydningen i virkeligheden bredere? Det vil AlkoholSkolen gerne give svar på gennem vores virke.

Danmark har europarekord i alkoholindtagelse. Ifølge tal og statistikkerne drikker hver dansker, over 14 år, godt 1 liter ren alkohol hver måned. Hver femte husstand lider af alkoholrelateret problemer, og 140.000 børn har en forælder, der har været indlagt på hospitalet med en alkoholrelateret lidelse. Det er rigtig mange…, så risikoen for, at de her børn bliver omsorgssvigtede og forældrene er vidne til, at de svigter deres børn, er så stor, at alle kan blive enig om det massiv behov for at gøre en indsats.

Hele samfundet bliver berørt af problemet og derfor må hele samfundet også være en del af løsningen.

Hos AlkoholSkolen er vores løfte, at vi gør både problemet og løsningen tydligere og kursisterne vil forstå og acceptere vigtigheden af, at tør snakke frit og åbent om egne og andres alkoholvaner og de evt. relaterede skader/problemer -og ikke mindst måden at gøre det på. Berøringsangsten vil blive formindsket.

Jo før, der er én, som tør, jo større chance er der for at vi begynder at reflektere over vores eget alkoholforbrug og hvordan det eventuelt påvirker omgivelserne.

Netop refleksion er nøgleordet hos AlkoholSkolen, når det gælder alkohol og andre rusmidler.

Det handler ikke så meget om, hvor mange genstande den enkelte drikker om dagen eller om ugen –om det er øl, vin, Cognac eller whisky. Det handler i højere grad om refleksion over, hvordan alkoholindtaget påvirker tanker, følelser, fysikken, familien, venner, arbejdet, fritiden, økonomien og hele samfundet.

AlkoholSkolen vil bryde tabuer.

Vi sigter på en større åbenhed omkring det at snakke om alkohol, at deltagerne sætter fokus på alkoholforbrug, alkohol storforbrug, alkoholmisbrug samt alkohol afhængighed og tager hånd om det, når de ser det.

Vi vil gerne være med til, at samfundet får færre ledige, færre børnesager, mindre omsorgssvigt, mindre kriminalitet, mindre vold, færre trafikuheld og færre indlæggelser på grund af for stort alkoholindtag.

viden forpligter

VIDEN FORPLIGTER !

og det er netop baggrund for initiativet: MisbrugsSkolen.

VIDEN FORPLIGTER !

Misbrugsproblemer ? Kontakt os:
Email: kontakt@misbrugsskolen.dk
Telefon.: 5252 6262