MisbrugsSkolen tilbyder misbrugsbehandling (individuelle forløb) hvis du er fyldt 18 år og gerne vil have hjælp til at ændre dit forbrug af alkohol eller andre stemningsændrende og afhængighedsskabende midler/adfærd. Du kan få hjælp, både hvis du gerne vil stoppe helt og, hvis du gerne vil reducere dit forbrug.

Du kan være anonym igennem hele dit behandlingsforløb. Den eneste undtagelse er hvis du ønsker abstinensbehandling eller anden medicinsk behandling. Så skal vores lægekonsulent bruge dit cpr. nummer og navn. Du kan også vælge at bruge din egen læge.

VIDEN FORPLIGTER !

og det er netop baggrund for initiativet: MisbrugsSkolen.

VIDEN FORPLIGTER !

Misbrugsproblemer ? Kontakt os:
Email: kontakt@misbrugsskolen.dk
Telefon.: 5252 6262