MisbrugsSkolen tilbyder misbrugsbehandling (individuelle forløb) af alkoholmisbrug, blandingsmisbrug, sexafhængighed, pornoafhængighed, computer og telefon afhængighed.

Du er fyldt 18 år og gerne vil have hjælp til at ændre dit forbrug af alkohol, stoffer eller andre stemningsændrende og afhængighedsskabende midler/adfærd. Der er både hjælp af hente, hvis du gerne vil stoppe helt eller hvis du gerne vil reducere dit forbrug.

Vores misbrugsbehandling er en ambulant behandling, hvor du kan være anonym igennem hele dit behandlingsforløb. Den eneste undtagelse er, hvis du ønsker abstinensbehandling eller anden medicinsk behandling. Så skal vores lægekonsulent bruge dit cpr. nummer og navn. Du kan også vælge at bruge din egen læge.

viden forpligter

VIDEN FORPLIGTER !

og det er netop baggrund for initiativet: MisbrugsSkolen.

VIDEN FORPLIGTER !

Misbrugsproblemer ? Kontakt os:
Email: kontakt@misbrugsskolen.dk
Telefon.: 5252 6262