En mentor har til opgave at støtte og fastholde dig i en pre-defineret retning, dvs. afholdenhed fra alkohol eller andet misbrugsadfærd samt et forbedret livskvalitet.

Mentors funktioner kan være meget forskellige og vurderes ud fra, hvad det præcist er, du/din familie har særlig brug for støtte til.

Ud over hjælp til selvhjælp kan støtten også bestå i hjælp til at overkomme andre barrierer, der gør det vanskeligt at fastholde afholdenhed/forbedret livsstil. Det kan fx være støtte til at etablere strukturen i hverdage, overholde egne aftaler, sæt handling på beslutninger, håndtere svære følelsesmæssige situationer, ledsage i forbindelse med diverse møder og være til rådighed telefonisk.

Hvem kan være mentor?

Der er regler for, hvem der kan være mentor. Det afgør en Mentor-koordinator ud fra en faglig/menneskelig vurdering. Mentoren er selv afholdende fra stemningsregulerende midler/adfærd, kender til behandlingsfilosofien, er fleksibel, samarbejdsvillig, ansvarlig og professionel. En mentor er mellemled mellem koordinator og dig, og kan eksempelvis blive dig tilknyttet efter afslutning af et behandlingsforløb -evt. ved tilbagefald.

Antallet af timer, afhænger af behov og forudsætninger og fastsættes i samråd med dig og evt. din familie eller arbejdspladsen. Støtten kan bestilles for 4 uger ad gangen og med mulighed for forlængelse.

Hvordan bestilles mentorstøtte?

Ved bestilling af en mentor indgås der en skriftlig aftale.

Antal af timer fastsættes i en aftale mellem koordinator og dig/familien ud fra situationen og deraf vurderet behov.

viden forpligter

VIDEN FORPLIGTER !

og det er netop baggrund for initiativet: MisbrugsSkolen.

VIDEN FORPLIGTER !

Misbrugsproblemer ? Kontakt os:
Email: kontakt@misbrugsskolen.dk
Telefon.: 5252 6262