Alkohol, Stof, Spil og ludomani, medicin og andre misbrugsproblematikker blandt etnisk minoriteter i Danmark.

Misbrug hos etniske minoriteter er ikke noget befolkningen hører meget om til daglig, og mange har den opfattelse at alle muslimer er afholdende vedr. i hvert fald alkohol. Dette er desværre ikke tilfældet, og der er sandelig brug for at der kan tales mere åbent om alkohol, stofmisbrugsproblemer og ludomani i de etniske minoriteters familier. Ligeledes er det vigtigt, at professionelle på misbrugsområdet kan komme i dialog med så bredt et udsnit af de ramte familier som muligt, og det lige hvad AlkoholSkole også sigter på.

I Danmark og hos alt for mange danskere, er der stadig en stor berøringsangst vedr. misbrug i det hele taget, – og i egen familie og på arbejdspladserne i særdeleshed, dette på trods af diverse uge 40 – kampagner, og en til tider livlig og relevant debat i medierne, samt et væld af nye oplysninger og behandlingstiltag m.m,

Når det står ilde til hos de “indfødte”, kan Jeg forsikre, at det står meget værre til hos familier med anden etnisk baggrund, og især hos familier af muslimsk oprindelse. Skam, skyld og ære, sætter alt for ofte en massiv stopper for, at misbrugere fra disse familier får den relevante hjælp, ligesom også pårørende heller ikke får mulighed for at få den støtte som de selvsagt har hårdt brug for.

Der er en betydelig risiko for, at ludomani og andre misbrugsproblemer blandt etnsike minoriteter overses, eller skubbes til side i den travle hverdag -især blandt muslimske minoriteter.

Manglende viden, skam og skyldfølelse kan lede til, at etniske minoiteter ikke er i stand til at udnytte de eksisterende tilbud i systemet og dermed ikke får hjælp til et misbrug.

På baggrund af en stigning af synlighed af ludomani og misbrug blandt etniske minoriteter – og den deraf følgende fokus på området – er det en nødvendighed, at alle, der i deres arbejde kommer i kontakt med flersprogede og deres pårørende er ”klædt på” til opgaven.

Vi lægger vægt på, at give deltagerne en indføring i bagved liggende problematikker, kulturelle forskelle og ligeheder, misbrugets mulige årsager og udvikling (psykologi og adfærd), samt at give forståelse for udfordringer og strategier i arbejdet med målgruppen.

AlkoholSkole er det første privat initiativ, der tilbyder oplysning, rådgivning og behandling med speciale i misbrugere med anden etnisk baggrund end dansk -herunder muslimer.

Oplæg/kurser forløber åbent, fordomsfrit, uformelt dog provokerende og berør bl.a. følgende emner:

Personlighedsforandringer – Dysfunktion

Kulturelt baserede opfattelser af misbrug og der til hørende sociale problemer

Rusmidler, Ludomani & Islam- (Tro, myter & overtro)

Syn på lidelser / Dobbelte diagnoser

Misbrugskonsekvenser i familier med anden etnisk baggrund (Muslimer) 

viden forpligter

VIDEN FORPLIGTER !

og det er netop baggrund for initiativet: AlkoholSkolen.

VIDEN FORPLIGTER !

Misbrugsproblemer ? Kontakt os:
Email: kontakt@alkoholskole.dk
Telefon.: 5252 6262