Børnene er de første, der opdager, når en forælder har et problem, og de sidste til at komme over det.

Et forhold, hvor den ene ægtefælle misbruger, er partneren især hårdt ramt, selvom en del af kærligheden hænger ved. Man forsøger at beskytte sin partner, samtidig med at alt langsomt falder fra hinanden.

Men uden en radikal løsning, uden at søge ekstern hjælp er der desværre ikke meget håb.

Vi har alle set på tv eller læst om børn, der vokser op med forældre, der drikker for meget. Mange børn overtager forsørgerens rolle og forsøger at holde sammen på familielivet. Børns loyalitet over for en forælder er enestående. Undersøgelser viser, at børn helt ned til 3 årsalderen ved, når deres forældre har et problematisk forhold f. eks. til alkohol.

Sundhedsstyrelsens tal viser, at mindst 120.000 danske børn lever i familier med kun alkoholrelaterede problemer. Dertil kommer de børn, der lever med andet misbrug: Ludomani, sex og pornoafhængighed, stofmisbrug etc. Og desværre ser man oftest, at børnene senere i livet har en øget risiko for udvikling af symptomer som angst, depression, relations forstyrrelser, ADHD og et lavt selvværd.

Et misbrugsproblem er ikke nemt at tackle alene -om det er alkoholproblem, pornomisbrug, sexafhængighed, stofmisbrug, ludomani  eller anden destruktiv adfærd.

Misbrugsskolen har erfaringer med at sætte ikke mindst børnene i centrum og rådgive partneren i at tage hånd om problemet.

Ring på 5252 6262, hvis du føler dig låst fast og hverken kan hjælpe din misbrugende eller dig selv.

viden forpligter

VIDEN FORPLIGTER !

og det er netop baggrund for initiativet: MisbrugsSkolen.

VIDEN FORPLIGTER !

Misbrugsproblemer ? Kontakt os:
Email: kontakt@misbrugsskolen.dk
Telefon.: 5252 6262

Familiekursus a´ 5 moduler afholdes løbende, og hvert modul består af 4 timer:

Modul 1
Midler, Rusmidler og afhængigheder – Udvikling fra forbrug til afhængighed
Modul 2

Medmisbrug – Misbrugets påvirkning af de nære relationer, brud på egne værdier og adfærdsændringer

Modul 3

Netværksgrupper & Fællesskaber- Forståelse – Erkendelse – Accept – Forandring.

Modul 4:

Ansvarlighed – Relationer & Kommunikationsbarrierer. Når vi tager ansvar for andre, tager vi også ansvar fra dem.

Modul 5:

Voksne børn – Manglende fysisk, psykisk og åndelig kontakt mellem børn af forældre der misbrugere, og konsekvenser af at vokse op i familier med misbrug og andre lidelser.

Modul 6:

Tilbagefaldsrisiko: Tegn & Højrisiko situationer – Hvem er den skyldige & Hvem er den ansvarlige

Vi kommer vidt omkring og giver en helhedsforståelse af hvert emne med konkrete eksempler og værktøjer som deltagere vil, uden tvivl, kunne bruge i alle områder af livet -privat, personligt og professionelt.

Børnene er de første, der opdager, når en forælder har et problem, og de sidste til at komme over det.

Et forhold, hvor den ene ægtefælle misbruger, er partneren især hårdt ramt, selvom en del af kærligheden hænger ved. Man forsøger at beskytte sin partner, samtidig med at alt langsomt falder fra hinanden.

Men uden en radikal løsning, uden at søge ekstern hjælp er der desværre ikke meget håb.

Vi har alle set på tv eller læst om børn, der vokser op med forældre, der drikker for meget. Mange børn overtager forsørgerens rolle og forsøger at holde sammen på familielivet. Børns loyalitet over for en forælder er enestående. Undersøgelser viser, at børn helt ned til 3 årsalderen ved, når deres forældre har et problematisk forhold f. eks. til alkohol.

Sundhedsstyrelsens tal viser, at mindst 120.000 danske børn lever i familier med kun alkoholrelaterede problemer. Dertil kommer de børn, der lever med andet misbrug: Ludomani, sex og pornoafhængighed, stofmisbrug etc. Og desværre ser man oftest, at børnene senere i livet har en øget risiko for udvikling af symptomer som angst, depression, relations forstyrrelser, ADHD og et lavt selvværd.

Et misbrugsproblem er ikke nemt at tackle alene -om det er alkoholproblem, pornomisbrug, sexafhængighed, stofmisbrug, ludomani  eller anden destruktiv adfærd.

Misbrugsskolen har erfaringer med at sætte ikke mindst børnene i centrum og rådgive partneren i at tage hånd om problemet.

Ring på 5252 6262, hvis du føler dig låst fast og hverken kan hjælpe din misbrugende eller dig selv.

viden forpligter

VIDEN FORPLIGTER !

og det er netop baggrund for initiativet: MisbrugsSkolen.

VIDEN FORPLIGTER !

Misbrugsproblemer ? Kontakt os:
Email: kontakt@misbrugsskolen.dk
Telefon.: 5252 6262

Familiekursus a´ 5 moduler afholdes løbende,

og hvert modul består af 4 timer:

Modul 1
Midler, Rusmidler og afhængigheder – Udvikling fra forbrug til afhængighed

Modul 2

Medmisbrug – Misbrugets påvirkning af de nære relationer, brud på egne værdier og adfærdsændringer

Modul 3

Netværksgrupper & Fællesskaber- Forståelse – Erkendelse – Accept – Forandring.

Modul 4:

Ansvarlighed – Relationer & Kommunikationsbarrierer. Når vi tager ansvar for andre, tager vi også ansvar fra dem.

Modul 5:

Voksne børn – Manglende fysisk, psykisk og åndelig kontakt mellem børn af forældre der misbrugere, og konsekvenser af at vokse op i familier med misbrug og andre lidelser.

Modul 6:

Tilbagefaldsrisiko: Tegn & Højrisiko situationer – Hvem er den skyldige & Hvem er den ansvarlige
Vi kommer vidt omkring og giver en helhedsforståelse af hvert emne med konkrete eksempler og værktøjer som deltagere vil, uden tvivl, kunne bruge i alle områder af livet -privat, personligt og professionelt.