Alkohol, Stof, Spil og ludomani, medicin og andre misbrugsproblematikker blandt etniske minoriteter i Danmark.

Misbrug hos etniske minoriteter er ikke noget befolkningen hører meget om til daglig, og mange har den opfattelse at alle muslimer er afholdende vedr. i hvert fald alkohol. Dette er desværre ikke tilfældet, og der er sandelig brug for at der kan tales mere åbent om alkohol, stofmisbrugsproblemer og ludomani i de etniske minoriteters familier. Ligeledes er det vigtigt, at professionelle på misbrugsområdet kan komme i dialog med så bredt et udsnit af de ramte familier som muligt, og det lige hvad MisbrugsSkolen også sigter på.

I Danmark og hos alt for mange danskere, er der stadig en stor berøringsangst vedr. misbrug i det hele taget, – og i egen familie og på arbejdspladserne i særdeleshed, dette på trods af diverse uge 40 – kampagner, og en til tider livlig og relevant debat i medierne, samt et væld af nye oplysninger og behandlingstiltag mm.

Når det står ilde til hos de “indfødte”, kan vi forsikre, at det står meget værre til hos familier med anden etnisk baggrund, og især hos familier af muslimsk oprindelse. Skam, skyld og ære, sætter alt for ofte en massiv stopper for, at de misbrugende fra disse familier får den relevante hjælp, ligesom også pårørende heller ikke får mulighed for at få den støtte som de selvsagt har hårdt brug for.

Der er en betydelig risiko for, at ludomani og andre misbrugsproblemer blandt etniske minoriteter overses, eller skubbes til side i den travle hverdag -især blandt muslimske minoriteter.

Manglende viden, skam og skyldfølelse kan lede til, at etniske minoriteter ikke er i stand til at udnytte de eksisterende tilbud i systemet og dermed ikke får hjælp til et misbrug.

På baggrund af en stigning af synlighed af ludomani og misbrug blandt etniske minoriteter – og den deraf følgende fokus på området – er det en nødvendighed, at alle, der i deres arbejde kommer i kontakt med flersprogede og deres pårørende er ”klædt på” til opgaven.

Vi lægger vægt på at give deltagerne en indføring i bagved liggende problematikker, kulturelle forskelle og ligheder, misbrugets mulige årsager og udvikling (psykologi og adfærd), samt at give forståelse for udfordringer og strategier i arbejdet med afholdenhed.

Har du brug for hjælp til at kom ud af dit misbrug, eller kender du en der har brug for hjælp, kontakt da MisbrugsSkolen. Vi ved hvor svært det kan være, og dit forløb hos os vil være fuldt fortroligt.

“De bagvedliggende problematikker for misbrug i indvandrerfamilier er meget indviklede. Samtidig sætter skam og ære ofte en stopper for, at misbrugere i muslimske familier får hjælp,” siger Babar Siddiqi.

viden forpligter

VIDEN FORPLIGTER !

og det er netop baggrund for initiativet: MisbrugsSkolen.

VIDEN FORPLIGTER !

Misbrugsproblemer ? Kontakt os:
Email: kontakt@misbrugsskolen.dk
Telefon.: 5252 6262