En af de europæiske analyser har placeret de danske unges computerforbrug som det højeste i Europa. Danmark Børnerådet´s analyse viser da også, at computerspil kan blandt andet skade de unges trivsel. I undersøgelsen fortæller hver fjerde storforbruger af computerspil, at de ofte eller hele tiden har svært ved at koncentrere sig. Halvdelen af dem føler sig konsekvent trætte om morgenen før skoletid.
Alle erfaringer siger at forbruget af mobiltelefon/internet/computerspil er massivt blandt de unge. En del af de unge som spiller computerspil, har et uforholdsmæssigt stort forbrug af både computer og smartphones.

Dette problematiske forbrug munder ude i negative konsekvenser. Disse ses oftest som f.eks. fravær i skolen, isolation, relations problemer, søvn -og koncentrationsproblemer, humørsvingninger og skænderier med forældre/søskende og forsømme huslige pligter etc.

Vores forløb henvender sig primært til bekymret unge og deres forældre, hvor spil/mobil er begyndt at volde problemer.

Et reflektions forløb hos MisbrugsSkolen hjælper de unge og deres forældre til at genvinde kontrollen og sætte rammer for balancen mellem mobiltid/spilletid og de øvrige daglige aktiviteter. For at kunne indse behov for kontrollen, sættes der fokus på konsekvenserne af mobil/spil og omfanget af disse.

Vi sætter opmærksomheden på hvilke forandringer der skal til, for at du/I kan ændre adfærd, blive mere ansvarlig og  selv bidrager til at udvikle og genoptage de oversete interesser, resurser og kompetencer.

Forløbet er tilrettelagt som gruppesession med et deltagerantal på max 10 personer. Et forløb varer 6 uger, hvor man møder en gang om ugen i tre timer. Desuden er der et opsamlingsmøde 2 uger efter at man har afsluttet sit 6 ugers forløb.

Der er også mulighed for individuelle forløb. Kontakt MisbrugsSkolen for at aftale et uforpligtende møde.

viden forpligter

VIDEN FORPLIGTER !

og det er netop baggrund for initiativet: MisbrugsSkolen.

VIDEN FORPLIGTER !

Misbrugsproblemer ? Kontakt os:
Email: kontakt@misbrugsskolen.dk
Telefon.: 5252 6262