Flere mennesker nøjes ikke med ét stof, men blander alkohol med nervemedicin (benzodiazepiner) eller lattergas/lightergas og andet f. eks hash, amfetamin eller lign. illegale stoffer.

Det kaldes blandingsmisbrug, og er langt farligere end blot alkoholmisbrug. Man spiller hasard med sit liv som indsats, når man blander forskellige stoffer. Hvis man bruger to sløvende rusmidler, fx hash kombineret med alkohol, så virker hashen på ét system i hjernen og alkohol virker på et andet system. Og det betyder, at den samlede sløvende effekt kan blive større end det, det enkelte stof kan præstere.

Kontakt gerne Misbrugsskolen anonymt hvis du, eller en du holder af, har brug for flere oplysninger, udredning og behandling.

viden forpligter

VIDEN FORPLIGTER !

og det er netop baggrund for initiativet: MisbrugsSkolen.

VIDEN FORPLIGTER !

Misbrugsproblemer ? Kontakt os:
Email: kontakt@misbrugsskolen.dk
Telefon.: 5252 6262